Powstrzymanie negatywnych skutków zmiany klimatu stanowi jedno z ważniejszych wyzwań naszych czasów. W związku z nim w centrum uwagi na całym świecie są działania oparte na zrównoważonym rozwoju i kształtowanie współpracy w obszarze zielonej transformacji. 

W Unii Europejskiej ma temu służyć Europejski Zielony Ład. Jednym z terenów, gdzie potrzeba szybszego wdrażania odpowiednich działań, jest region Morza Bałtyckiego. Bardzo ważne dla przyspieszenia zielonej transformacji jest zwiększenie zrozumienia i akceptacji dla zielonych polityk wśród mieszkańców. Istotnym służącym temu rozwiązaniem jest włączenie osób mieszkających w danym mieście w kształtowanie odpowiednich rozwiązań. Może to też pomóc poprawić jakość tych polityk.

Przez ostatnich 8 miesięcy zajmowaliśmy się działalnością w tym obszarze. W grupie 3 organizacji partnerskich z krajów bałtyckich - Instytutu Spraw Publicznych (www.isp.org.pl), litewskiego Polltix oraz Providus z Łotwy prowadziliśmy wspólnie działania skierowane na zaangażowanie mieszkańców 12 gmin miejskich w Polsce, Litwie i Łotwie. Celem tej pracy było włączenie osób mieszkających w wybranych miastach w tworzenie samorządowych polityk publicznych szeroko związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu oraz ochroną środowiska. Stosowaliśmy do tego platformę do konsultacji online z mieszkańcami. Teraz zapraszamy na spotkanie, w trakcie którego doświadczeniami z tych działań podzielą się uczestniczące w nich miasta!

Program:

14.00 - 14.10 Wprowadzenie, Iveta Kažoka, dyrektor Providus 

14.10 - 15.10 
Prezentacje 6 gmin miejskich z Polski, Litwy i Łotwy dotyczące ich działań skierowanych na przeciwdziałanie zmianom klimatu i zaangażowania w nie mieszkańców 
Pytania i odpowiedzi 

15.10 - 15.25 Główne wnioski z realizacji projektu w zakresie angażowania obywateli w tworzenie „zielonych polityki”, Donara Barojan, szefowa Polltix

15.30 Zakończenie oficjalnej części

Spotkanie odbędzie się w trybie zdalnym na platformie Zoom i będzie tłumaczone symultanicznie między językiem polskim, angielskim i łotewskim. UWAGA: obowiązuje rejestracja za pomocą FORMULARZA. Wszystkie zarejestrowane osoby otrzymają link do udziału w spotkaniu w poniedziałek, 12 czerwca, przed południem.

Wydarzenia odbywa się dzięki wsparciu finansowemu ze strony Rady Państw Morza Bałtyckiego (Council of the Baltic Sea States)
 

Rejestracja na debatę: 12 miast, 3 kraje i jedno wyzwanie - Rola gmin miejskich w walce ze zmianami klimatu w Łotwie, Litwie i Polsce

Formularz był aktywny do 2023-06-11 23:59.
Zapisz się do newslettera
Newsletter