Rok publikacji: 2018
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

Youth, Politics, Democracy: Public Opinion Research in Hungary Poland and Slovakia

Pobierz publikację:
Poziom aktywności obywatelskiej młodych ludzi od pewnego czasu jest jednym z ważniejszych tematów dyskusji o stanie naszej demokracji. Młodzi nie chodzą na wybory i szczególnie mało ufają politykom. Potrafili jednocześnie wyjść masowo na ulice, by zaprotestować przeciw ograniczeniu ich prywatnej wolności i wkraczaniu państwa w sprawy osobiste/intymne. Jednocześnie są pierwszym pokoleniem, które pamięta wyłącznie czasu wzrastającego dobrobyty, który zaczął się po wejściu Polski do Unii Europejskiej, a obce są im doświadczenia kryzysu ekonomicznego i galopującej inflacji lat 90-ych XX wieku. To młodzi najczęściej wyrażają też zainteresowanie poglądami antysystemowymi i popierają radykalne opcje polityczne...
 
W jakim kierunku zmierza więc rozwój postaw obywatelskich dzisiejszej młodzieży w Europie Środkowej? Z jakimi ideami się utożsamia? W jaki sposób angażuje się w życie publiczne? Jakie sfery życia są ważne dla młodych ludzi przy ocenie perspektyw własnej przyszłości? W jaki sposób postawy młodych mogą się przekładać na działania obecnych polityków? A może obserwujemy zmianę w sposobie funkcjonowania naszej demokracji i to młodzi ludzie wyznaczą jej nowe zasady?
 
To tylko część pytań, na które staramy się odpowiedzieć w raporcie opartym na wynikach badania przeprowadzonego w Polsce, na Węgrzech i Słowacji przez National Democratic Institute (NDI) we współpracy z lokalnymi partnerami naukowymi (odpowiednio Instytutem Spraw Publicznych , Political Capital, Institute for Public Affairs/IVO) wśród młodzieży w wieku 16-29 lat. Zapraszamy do lektury!
 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter