Rok publikacji: 2023
Konstytucjonalizm i Kultura Prawna

Wybory a referendum

Pobierz publikację:
  • 17 sierpnia Sejm podjął uchwałę o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Głosowanie w referendum zostało zarządzone na 15 października 2023 r., a więc na dzień, w którym odbywają się również wybory do Sejmu i Senatu, gdyż taką możliwość daje art. 90 ustawy o referendum ogólnokrajowym, ostatnio znowelizowany mocą ustawy z 7 lipca 2023 r.
  • Prace ustawodawcze, które toczyły się w Sejmie nad projektem tej ustawy nowelizującej, wskutek niezachowania minimalnych regulaminowych terminów poszczególnych etapów tych prac i nieskorzystania z możliwości zasięgnięcia opinii instytucji wyspecjalizowanych, czy ekspertyz specjalistów z zakresu prawa wyborczego, nie spełniły wynikających z art. 2 konstytucji (zasada demokratycznego państwa prawnego) wymogów prawidłowej legislacji.
  • Naruszono również tzw. ciszę legislacyjną, czyli karencję przed rozpoczęciem procesu wyborczego, kiedy nie można zmieniać przepisów prawa wyborczego oraz zasadę odpowiedniej vacatio legis.
  • Referendum odbywać się będzie w tych samych obwodach głosowania, czyli w tych samych lokalach wyborczych, będzie przeprowadzane przez tę samą obwodową komisję wyborczą, przy wykorzystaniu tych samych spisów wyborców i urn, co generuje problem z tajnością głosowania i liczenia głosów.
  • Jednoczesna kampania wyborcza i referendalna, tym bardziej w sytuacji, w której pytania referendalne nawiązują do głównych haseł wyborczych komitetu większości rządzącej rodzi wątpliwości co do faktycznego przestrzegania ograniczeń prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter