Rok publikacji: 2017
Polityka Społeczna

Włączenie społeczne w Polsce: nadrabianie zaległości w nierównym tempie

Pobierz
Polska rozwija się szybciej niż pozostałe kraje europejskie i nadrabia zaległości. Rosnące dochody i malejące bezrobocie stwarzają szanse i zapewniają dobrobyt coraz większej liczbie ludzi. Biorąc pod uwagę poziom dochodów na głowę mieszkańca, stopień włączenia społecznego jest stosunkowo wysoki w porównaniu z innymi państwami członkowskim UE, i ciągle rośnie.

Niektóre szczególnie wrażliwe grupy uczestniczą jednak w tym procesie w mniejszym stopniu, niż wymagałyby tego zasady sprawiedliwego społeczeństwa. Problemem pozostaje na przykład sytuacja rodziców samotnie wychowujących dzieci, czy ubóstwo osób pracujących w niepewnych warunkach zatrudnienia. Barometr Reform Monitora Włączenia Społecznego wskazuje na stosunkowo duże oczekiwanie na zmiany na lepsze. Ponieważ standardy włączenia społecznego rosną wraz ze wzrostem dochodów, a innowacyjność i konkurencja międzynarodowa nadal stanowią wyzwanie dla państwa opiekuńczego, nie należy spowalniać przeprowadzania reform – wręcz przeciwnie, konieczna jest dalsza poprawa w tym zakresie, tak by polskie społeczeństwo mogło solidarnie i powszechnie korzystać z dobrodziejstw wzrostu.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter