Rok publikacji: 2012
Polityka Społeczna

W stronę aktywnych służb społecznych

Pobierz publikację:
Idea aktywizacji na trwałe przeniknęła do Europy, także do Polski, ale ulegając przy tym istotnym modyfikacjom. Europejska wersja aktywizacji (znana takze pod nazwą aktywnej polityki społecznej) ma bardziej wspólnotowe oblicze. Nie chodzi w niej tylko o takie mobilizowanie poszczególnych obywateli, rodzin i całych społecznosci lokalnych, aby – zgodnie z zasadą empowerment – brali oni swoje sprawy we własne ręce, odzyskiwali kontrolę nad własnym życiem. Chodzi takze o mobilizowanie służb publicznych (i organizacji sektora obywatelskiego) niejako „do wewnatrz”, aby w efekcie samodzielnego podejmowania programów innowacyjnych lub rozwijania ich w partnerskiej współpracy miedzyinstytucjonalnej i miedzysektorowej odchodziły od rutyny działan stricte redystrybucyjnych.
 
Niniejszy tom, zatytułowany W stronę aktywnych słuzb społecznych, ma za zadanie zwrócić uwagę czytelników na owe działania „do wewnątrz” w obszarze polityki aktywizacji. 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter