Rok publikacji: 2023
Polityka Społeczna

Szukając igły w stogu siana? Cyfryzacja, jakość pracy i dialog społeczny w Polsce

Pobierz publikację:
Ogólnym wnioskiem z analizy międzysektorowej jest raczej pozytywny w Polsce wpływ cyfryzacji na warunki pracy, dobrostan pracowników i satysfakcję z pracy. Ocena rozwiązań cyfrowych prawdopodobnie jest zaniżana przez wadliwy lub co najmniej nieoptymalny sposób ich wdrażania. Może to wynikać również ze słabości dialogu społecznego zarówno na poziomie krajowym i sektorowym, gdzie konsultacje dotyczą zmian legislacyjnych towarzyszących wdrażaniu narzędzi cyfrowych, jak i na poziomie zakładu pracy, gdzie często nie ma silnych związków zawodowych, prowadzony jest powierzchowny dialog z pracownikami oraz brak jest skutecznych mechanizmów konsultacyjnych. Ogólnie rzecz biorąc, cyfryzacja usług publicznych jest napędzana przez państwo. To rząd wychodzi z inicjatywą, a więc ma decydujący wpływ na kształt wprowadzanych narzędzi. Rola związków zawodowych jest reaktywna: zawsze są przynajmniej o krok za nowymi trendami w zakresie cyfryzacji.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter