Rok publikacji: 2023
Polityka Społeczna

Smart-working and the organisation of labour: smart-working and internal labour markets. Overview report

Pobierz publikację:
W raporcie dokonano przeglądu światowej literatury naukowej dotyczącej stosowania pracy zdalnej, z uwzględnieniem takich zagadnień, jak determinanty oferowania przez pracodawców możliwości jej świadczenia pracownikom, wpływ na efektywność i pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw, warunki pracy i dobrostan pracowników, zapotrzebowanie na kwalifikacje, dialog społeczny i uzwiązkowienie, a także na potencjał do stosowania pracy poza siedzibą pracodawcy w przypadku różnych sektorów czy typów stanowisk. Podobny zakres problemów badawczych uwzględniono w drugiej części raportu, stanowiącej omówienie dziesięciu studiów przypadku przeprowadzonych w ramach projektu "IRSmart: Industrial Relations for Smart-Workers in Smart Cities" w pięciu krajach (Polsce, Włoszech, Hiszpanii, Francji i Rumunii), obejmujących przedsiębiorstwa i organizacje oferujące swoim pracownikom możliwość wykonywania swoich obowiązków poza siedzibą pracodawcy.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter