Rok publikacji: 2023
Polityka Społeczna

Smart-working and the organisation of labour: smart-working and internal labour markets in Poland. Country case studies

Pobierz publikację:
W raporcie omówiono wnioski z dwóch studiów przypadku przeprowadzonych w ramach projektu "IRSmart: Industrial Relations for Smart-Workers in Smart Cities", obejmujących duże organizacje, w których na dużą skalę świadczona jest praca poza siedzibą pracodawcy. Pierwszym z nich jest spółka elektroenergetyczna, zatrudniająca techników utrzymujących infrastrukturę przesyłową między innymi w formule mobilnej pracy zdalnej opartej na technologiach ICT. Drugi przypadek to duży bank będący w posiadaniu kapitału zagranicznego, który wskutek pandemii COVID-19 wdrożył na dużą skalę stosowanie pracy z domu pracowników centrali, wcześniej niemal zupełnie niewykorzystywanej. W raporcie analizowane są czynniki, które zadecydowały o wprowadzeniu wspomnianych rozwiązań, wpływ wykonywania obowiązków poza siedzibą pracodawcy na warunki pracy i dobrostan pracowników oraz sytuację rynkową firm, a także dialog społeczny na poziomie zakładowym dotyczący pracy zdalnej.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter