Rok publikacji: 2013
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

Relacje Państwo–Kościół w III RP

Pobierz
Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł...” –  w ten sposób, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej określa suwerena. Jest nim naród czyli wszyscy obywatele, ale tuż za tym wspólnotowym i scalającym sformułowaniem pojawia się dystynkcja – pierwsza i jedyna w preambule. Jest nią wiara w Boga. Bycie osobą wierzącą, bądź nie, stało, się jedynym kryterium podziału polskich obywateli w obliczu uchwalenia w 1997 roku nowej Ustawy Zasadniczej, zastępującej Konstytucję PRL z 1952 roku. Wskazuje to na doniosłość kwestii wiary w polskim społeczeństwie, a także jej wpływ na sferę publiczną w Polsce. 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Niemcy w zbliżeniu

Opisujemy fakty, komentujemy decyzje, tłumaczymy zawiłości niemieckiej polityki #niemcywzblizeniu
Zapisz się do newslettera
Newsletter