Rok publikacji: 2024
Konstytucjonalizm i Kultura Prawna

Obecna debata nad rewizją unijnych traktatów i rys historyczny proponowanych zmian

Pobierz publikację:
•    W debacie nad propozycjami reformy UE przedłożonymi w rezolucji Parlamentu Europejskiego warto pamiętać, że mają one mocne zakorzenienie we wcześniejszych dyskusjach nad reformą ustrojową Wspólnoty, a następnie Unii Europejskiej i podobne rozmowy towarzyszą procesowi integracji europejskiej od początku jej istnienia. 
•    głównym zadaniem obecnej koalicji rządzącej powinno być włączenie się w debatę nad reformą ustrojową Unii Europejskiej i nadrobienie czasu poświęconego głównie narracji antyunijnej.
•    ważne powinno być nie tylko sformułowanie i prowadzenie aktywnej polityki europejskiej, lecz również wspieranie rozwoju myśli europejskiej.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter