Rok publikacji: 2011
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

O demokracji w polskich partiach politycznych

Pobierz publikację:

"System partyjny stanowi jeden z filarów państwa demokratycznego. Instytut Spraw Publicznych od wielu lat prowadzi analizy poświęcone różnym aspektom funkcjonowania polskich partii politycznych. W projekcie badawczym w ramach którego powstał niniejszy raport, postanowiliœmy skupić się na problematyce mechanizmów demokratycznych w partiach politycznych. Warto podkreślić, że polska nauka zajmowała się nią dotąd w stosunkowo niewielkim stopniu. Tymczasem demokracja wewnątrzpartyjna ma znaczący wpływ nie tylko na działania samych partii, ale bezpośrednio przekłada się na jakość życia publicznego. Obecnie partie polityczne cieszą sią niewielkim zaufaniem społecznym i są krytycznie oceniane m.in. za brak przejrzystych, demokratycznych procedur działania. Dla opinii publicznej niejasne pozostają mechanizmy wyboru władz partyjnych, a także sposób podejmowania najważniejszych decyzji programowych.

Zgodnie z pierwotnymi założeniami projektu, jego centralnym punktem i efektem końcowym miała być ekspertyza prezentująca problematykę regulacji instytucjonalno-prawnych odnoszących się do demokracji w ugrupowaniach politycznych. Zaangażowanie i entuzjazm zespołu sprawiły jednak, że podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu zakresu badań. Specjalnie dla celów niniejszego projektu przygotowaliśmy m.in. ankietę, którą przeprowadziliśmy wśród największych partii w Polsce. Dorobek projektu udało się wzbogacić także o analizy politologiczne. Celem jaki sobie wyznaczyliśmy było przygotowanie i dostarczenie materiału, stanowiącego punkt wyjścia debaty publicznej nad jakością procedur demokratycznych w polskich partiach politycznych." (ze Wstępu)

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter