Rok publikacji: 2015
Polityka Społeczna Migracje

Niewidzialna siła robocza

Pobierz publikację:
Czy Polska potrzebuje cudzoziemców do opieki nad osobami starszymi?

W obliczu wyzwań związanych ze starzeniem się, pytanie o role migrantów w usługach opiekuńczych staje się coraz bardziej istotne. Wciąż nie ma mamy jednak na nie w Polsce zadowalającej odpowiedzi.

W publikacji podejmujemy nierozpoznana wcześniej problematykę zatrudniania i funkcjonowania migranckich pracowników na rynku prac opiekuńczych nad seniorami. Koncentrujemy się w niej na ukazaniu społecznych, ekonomicznych, kulturowych, prawnoinstytucjonalnych i indywidualnych uwarunkowań lokowania się cudzoziemskiej siły roboczej w usługach opiekuńczych.

Kwestie te analizujemy z perspektywy wszystkich kluczowych podmiotów systemu opieki: pracodawców, seniorów oraz samych migrantów. W przyjętym podejściu badawczym kładziemy nacisk na dynamikę i relacyjność systemu opieki. Pokazujemy współzależności miedzy opiekunami-migrantami, ich podopiecznymi i pracodawcami
Z prywatnych gospodarstw domowych. W książce omawiamy również wyniki badan ilościowych dotyczących zatrudniania cudzoziemców przeprowadzonych wśród pracodawców instytucjonalnych świadczących usługi opiekuńcze nad osobami starszymi.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter