Rok publikacji: 2024
Równość płci

Kobiety w polityce krajowej. Strategie partii politycznych w wyborach parlamentarnych 2023

Pobierz publikację:
Wybory parlamentarne w 2023 roku były wyjątkowe pod wieloma względami, w tym z perspektywy równości płci: odnotowaliśmy nie tylko historycznie wysoki odsetek kandydatek na listach wyborczych, ale również historycznie wysoką obecność posłanek w Sejmie RP X kadencji. Po raz pierwszy również temat równości płci stanowił jeden z kluczowych elementów kampanii wyborczej. Wszystkie komitety wyborcze, nawet najbardziej konserwatywnych partii na polskiej scenie politycznej, odwoływały się w swojej kampanii do praw kobiet oraz udziału kobiet w przestrzeni publicznej. Instytut Spraw Publicznych od 2011 roku regularnie monitoruje wybory samorządowe, parlamentarne oraz wybory do Parlamentu Europejskiego pod kątem obecności w nich kandydatek. W niniejszym raporcie przedstawiamy podsumowanie udziału kobiet w wyborach parlamentarnych od 2007 roku, analiza obecności kobiet na listach wyborczych do sejmu oraz wśród osób kandydujących do senatu w 2023 roku, strategie partii politycznych wobec kandydatek oraz to w jaki sposób przełożyły się one na sukces wyborczy kobiet w wyborach parlamentarnych 2023. Ważną częścią raportu są także rekomendacje dla różnych podmiotów życia społeczno-politycznego dla wzmocnienia obecności kobiet w polskiej polityce. 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter