Rok publikacji: 2024
Równość płci

Głosujące czy wygrane? Kobiety w wyborach parlamentarnych 2023

Pobierz publikację:
  • Przepisy, które regulują mechanizm kwot w wyborach proporcjonalnych, powinny być uzupełnione systemem obowiązkowej naprzemienności kobiet i mężczyzn w pierwszej dziesiątce na listach wyborczych („suwak”). Jest to istotne, ponieważ analizy pokazują, że nadal zdarzają się okręgi, w których nie ma żadnej kobiety na czołowych miejscach list wyborczych. 
  • Partie polityczne powinny podjąć działania na rzecz wzmacniania demokracji wewnątrzpartyjnej, w tym zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w swoich władzach poprzez regulacje statutowe.
  • Parlament powinien rozważyć przeprowadzenie audytu równości płci zgodne z wytycznymi OBWE .  Taki audyt pozwoli na zmapowanie głównych obszarów w zakresie dostosowanie funkcjonowania parlamentu do potrzeb kobiet i mężczyzn oraz pozwoli na wdrożenie działań w tym zakresie. 
  • Zwiększanie świadomości na temat problemu przemocy wobec polityczek oraz opracowanie systemu zgłaszania i reagowania na akty przemocy, szczególnie mowę nienawiści w internecie. 
  • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powinna wydać rozporządzenie zobowiązujące partie polityczne do równoważenia części czasu przeznaczonego dla kandydatek i kandydatów w bezpłatnych audycjach wyborczych emitowanych w telewizji publicznej.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter