Status:

Projekt

Podziel się

Zaangażowanie pracowników w podejmowanie decyzji w czasach kryzysu kluczem do efektywnej organizacji pracy firmy


Pandemia bezpardonowo wtargnęła w życie społeczno-gospodarcze i wymusiła zmianę organizacji pracy z dnia na dzień. Wprowadzono procedury pozwalające zachować reżim sanitarny, a niektóre firmy musiały zawiesić funkcjonowanie. Koronakryzys pokazał, że sektor handlu, a w szczególności jego część zajmująca się sprzedażą żywności i podstawowych produktów, jest niezbędny dla podtrzymania podstawowych funkcji społecznych, a pracownicy tego sektora zostali zakwalifikowani do kategorii kluczowych pracowników (essential workers). Nawet w okresie największego rozprzestrzeniania się koronawirusa sklepy spożywcze musiały być otwarte. Pracownikom sklepów zaś starano się zapewnić maksymalną ochronę przed zarażeniem, aby krwioobieg gospodarczy się nie przerwał. Pracownicy sektora handlu i ich ochrona stały się priorytetem podobnie jak w przypadku pracowników ochrony zdrowia, czy transportu i logistyki. 

Szybkie dostosowanie sektora handlu do reżimu sanitarnego i pełnienia strategicznej funkcji społecznej wymagało wysiłku po stronie zarządzania jak i samych pracowników. Dlatego dialog społeczny stał się instrumentem dostosowania do dynamicznie zmieniającej się sytuacji.

Głównym celem projektu „Zaangażowanie pracowników w podejmowanie decyzji w czasach kryzysu kluczem do efektywnej organizacji pracy firmy” jest zwiększenie zaangażowania i udziału pracowników sektora handlu i usług w procesach zarządzania zmianami w ich miejscach pracy, szczególnie tych związanych z dostosowaniem działalności firm do wymogów funkcjonowania w trakcie oraz po pandemii COVID-19, poprzez zapewnienie im wiedzy i narzędzi ułatwiających świadomy udział w procesach zarządzania zmianami.

Projekt obejmuje siedem państw  - Czarnogórę, Hiszpanię, Niemcy, Polskę, Portugalię, Serbię, Włochy – i ma na celu przeprowadzenie badań mechanizmów dialogu społecznego w okresie pandemii w sektorze handlu przy wykorzystaniu metody wywiadów indywidualnych i sondażu. Efektem badania będą raporty krajowe oraz raport porównawczy, który zawierać będzie rekomendacje dotyczące kształtowania nowego modelu dialogu społecznego w sytuacjach awaryjnych, jak pandemia. Projektowi towarzyszyć będzie także kampania informacyjna skierowana do pracowników, której celem będzie poinformowanie ich o przysługujących im prawach do udziału w zarządzaniu zmianami w ich miejscu pracy, o możliwych sposobach ich zaangażowania w ten proces, a także o zaletach takiego aktywnego uczestnictwa. Kampania oparta na krótkich spotach wideo z grafiką - krótka, prosta, atrakcyjna wizualnie, zrozumiała. Projekt zostanie zakończony konferencją przedstawiającą rezultaty prac partnerstwa. 

Okres realizacji: kwiecień 2021 – marzec 2023

Partnerstwo:
1. Confederación Sindical Independiente (FETICO - Hiszpania) - lider projektu
2. Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH (BSW - Niemcy) 
3. Confederazione dei Sindacati Autonomi dei Lavorator (CONFSAL - Włochy) 
4. Unija poslodavaca Srbije (UPS - Serbia) 
5. Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG - Czarnogóra) 
6. Instytut Spraw publicznych (IPA - Polska) 
7. Associação Sindical Independente (ASSIFECO - Portugalia) 
8. Associação Sindical do Pessoal Administrativo da Saúde (ASPAS - Portugalia) 

Projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej, DG Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne. Linia budżetowa „Informowanie, konsultacje i partycypacja przedstawicieli przedsiębiorstw”. Umowa grantowa numer VS/2021/0081 
 

 
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter