Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowymOpis projektu:
Zasadniczym celem projektu było przygotowanie przez zespół współpracowników projektu „Kompas” ekspertyzy, obejmującej nakreślenie wzorców efektywnej współpracymiędzysektorowej oraz wskazanie generalnych standardów w zakresie usług świadczonych przez organizacje pozarządowe na zlecenie administracji publicznej.


Termin realizacji: listopad 2006 – grudzień 2006 r.
Publikacje: Ekspertyza „Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym” M. Rymsza, P. Frączak, R. Skrzypiec, Z. Wejcman.
Kierownik projektu: dr Marek Rymsza
Koordynator projektu: Kamila Hernik
Źródło finansowania: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Standardy wspolpracy.pdf
Standardy wspolpracy-aneks1.pdf
Standardy wspolpracy-aneks2.pdf
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter