Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Seminarium "Migrantki, ekonomia, integracja"


Program Migracji i Polityki Społecznej ISP wraz z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego zorganizował seminarium poświęcone sytuacji kobiet migrantek w wymiarze ekonomicznym, ich funkcjonowania w rodzinie, a także kształtowania narzędzi ułatwiających im integrację w społeczeństwie.

Pierwszy panel swoim wystąpieniem na temat europejskich doświadczeń w zakresie współczesnych migracji ekonomicznych kobiet rozpoczęła prof. Krystyna Slany z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W dalszej części panelu dr Anna Krajewska z ISNS UW zaprezentowała sytuację imigrantek w polskim sektorze opieki nad osobami starszymi. Drugi panel natomiast został poświęcony m.in. kształtowaniu wizerunku imigrantek poprzez media oraz wpływie migracji kobiet na ich rodziny.

W spotkaniu wzięło udział ponad sto osób. Wśród uczestników znaleźli się nie tylko przedstawiciele środowiska akademickiego i organizacji pozarządowych, ale także ambasad, organów ścigania, kuratoriów oświaty, urzędów pracy oraz ośrodków pomocy społecznej i centrów pomocy rodzinie. Dlatego też, dyskusje towarzyszące dwóm panelom stanowiły doskonałą okazję do wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy praktykami i ekspertami w dziedzinie migracji, integracji i polityki społecznej.
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter