Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Radni a współpraca między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną
 

Projekt stanowi uzupełnienie wcześniej prowadzonych przez ISP badań dotyczących relacji między sektorem publicznym i  pozarządowym oraz funkcjonowania Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. W trakcie realizacji tego projektu okazało sie, że konieczne jest bliższe przyjrzenie się postrzeganiu współpracy miedzysektorowej przez specyficzną grupę, jaką stanowią radni. W ramach projektu przeprowadzono wywiady pogłębione oraz seminarium eksperckie. Tematyka badań obejmowała oprócz kwestii prawnych funkcjonowania NGO, również zagadnienia związane z praktyką społeczną, i postrzeganiem przez badaną grupę III sektora. Rezultat końcowy projektu stanowi raport z badań, zaprezentowany na seminarium podsumowującym projekt.

Kierownik projektu: Magdalena Dudkiewicz
Koordynator projektu: Kamila Hernik
Okres realizacji: wrzesień 2005 – grudzień 2005
Źródło finansowania: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


 

Program seminarium: Radni w systemie współpracy samorządu terytorialnego i sektora obywatelskiego
 Zaproszenie na seminarium: Radni w systemie współpracy samorządu terytorialnego i sektora obywatelskiego
Notatka prasowa. Radni w systemie współpracy samorządu terytorialnego i sektora obywatelskiego.
Raport z realizacji projektu badawczego: Radni a współpraca między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną


Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter