Status:

Projekt

Podziel się

Przemysł 4.0


Projekt "Przemysł 4.0: Strategiczne zaangażowanie pracowników w cyfrową transformację firm wydobywających i dostarczających ropę, gaz i węgiel" skupia się na 8 krajach: Polsce, Słowacji, Bułgarii, Rumunii, Serbii, Pn. Macedonii, Hiszpanii i Portugalii. Głównym celem projektu jest wzmocnienie informowania, konsultowania i zaangażowania pracowników, by lepiej rozumieli, potrafili przewidywać i włączać się w uczciwą transformację cyfrową  przedsiębiorstw branży paliwowej.


Cele szczegółowe projektu:

1. Przeanalizowanie, w jaki sposób pracownicy sektora naftowego, gazowego i węglowego dostosowują się do Przemysłu 4.0 oraz jakie technologie są wdrażane w ramach najlepszych praktyk.
2. Zwiększenie zdolności partnerów społecznych do rozumienia, przewidywania, zarządzania i monitorowania zmian w przedsiębiorstwach związanych z cyfryzacją, a także do monitorowania wpływu tych zmian na zatrudnienie, wymagania dotyczące pracy i warunków pracy. Jak również wsparcie  związków zawodowych i pracodawców w  podejmowaniu inicjatyw poprawiających praktykę informowania i konsultowania oraz ułatwiających szersze zaangażowanie związków zawodowych w proces decyzyjny związany ze zmianami wynikającymi z cyfryzacji.
3. Podnoszenie świadomości pracowników, członków związków, przedsiębiorstw i ich przedstawicieli, w zakresie informowania, konsultowania i zaangażowania w cyfrową transformację przedsiębiorstw sektora paliwowego.

Okres realizacji: sierpień 2022 - kwiecień 2024 r.

Działania:

• Analiza danych zastanych i wywiady w przedsiębiorstwach działających w krajach objętych projektem oraz na szczeblu europejskim, opracowanie raportów krajowych i raportu porównawczego,
• Międzynarodowy warsztat ekspercki w celu omówienia wyników badań oraz działań, które związki zawodowe, jak i organizacje pracodawców mogą podjąć w celu wsparcia pracowników i przedsiębiorstw. Warsztat odbył się 12 czerwca 2023 w formule on-line. Wzięły w nim udział wszystkie organizacje uczestniczące w projekcie.
• Dwa europejskie warsztaty szkoleniowe dla partnerów społecznych na temat przewidywania i zarządzania zmianami wywołanymi przez cyfryzację w ich przedsiębiorstwach ,  Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego, wpływu cyfryzacji na zatrudnienie, wymagań dotyczących pracy, warunków pracy i zaangażowania pracowników. Pierwsza część szkolenia odbyła się on-line 12-13.12.2023, druga  w Serbii, w Belgradzie 17-18.01.2024. Szkolenie prowadzili trenerzy z niemieckiej organizacji BSW (Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft). 
• Warsztaty krajowe mające na celu wynegocjowanie z pracodawcami i związkami zawodowymi elementów strategii działania oraz osiągnięcie porozumienia odnośnie ich współpracy w tym zakresie. Wydarzenie odbyło się on-line w dniu 20 marca 2024 i zostało zorganizowane przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z OZZGNiG. 
• Podręczniki dla partnerów społecznych wyjaśniające, jak zaangażować się w cyfrową transformację przedsiębiorstw,
• Działania upowszechniające, w tym opracowanie strony internetowej, filmów i ulotek.

Produkty projektu:

Film Przemysł 4.0
Materiał szkoleniowy dla partnerów społecznych
Podręcznik cz. I 
Podręcznik cz. II
Stanowisko uczestników projektu dotyczące cyfryzacji w przemyśle paliwowym

Partnerzy projektu:
  • OZZGNIG Polska - Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (koordynator)
  • BSW (Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft), Niemcy
  • Instytut Spraw Publicznych, Polska
  • FNSM (Federacja Niezależnych Związków Zawodowych Górników), Bułgaria
  • SSRES (Autonomiczny Związek Zawodowy Pracowników Energetyki Serbii)
  • FIQUIMETAL, Portugalia
  • RUZ (Unia Pracodawców Republiki), Słowacja
  • SSERI (Niezależny Związek Zawodowy Energetyków, Górników i Przemysłu Macedonii), Macedonia Północna

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter