Status:

Projekt

Podziel się

Parlament wszystkich Europejczyków - zwiększenie zainteresowania Polaków wyborami do PE w 2014 r. (2013)


Czas realizacji: czerwiec 2013 - grudzień 2013

Polacy w ogromnej większości popierają członkostwo Polski w Unii Europejskiej, czują się jej obywatelami i ufają instytucjom unijnym. Pomimo tego w dotychczasowych wyborach do Parlamentu Europejskiego frekwencja wyborcza była wyjątkowo niska. W 2009 r. zagłosował zaledwie co czwarty Polak (24,5 proc.), a niższą frekwencję zanotowano jedynie na Słowacji. Wyniki badań ISP z 2009 r., wykazały, że dwa miesiące po wyborach tylko 52%  Polaków wiedziało, w jaki sposób wybierani są europosłowie. W dodatku duża część Polaków w ogóle nie zauważyła, że odbyły się jakiekolwiek wybory. Oznacza to, że istnieją poważne problemy z informowaniem społeczeństwa na temat funkcjonowania i zakresu kompetencji Parlamentu Europejskiego.

Poprzez publikację wyników badań i organizację seminarium ISP chce rozpocząć debatę publiczną na ten temat zarówno wśród osób odpowiedzialnych za kampanie informacyjne, jak i ogółu społeczeństwa. Instytucje publiczne i organizacje pozarządowe zaczynają już planować przyszłoroczne kampanie zachęcające do głosowania. Zorganizowane przez ISP spotkania posłużą także skoordynowaniu przez nie swoich działań oraz refleksji, jak prowadzić takie kampanie skutecznie.

Etapy projektu:

  1. Przeprowadzenie badań sondażowych na temat wiedzy Polaków o wyborach do Parlamentu Europejskiego i prezentacja ich wyników na konferencji prasowej
  2. Przygotowanie policy paper nt. skutecznego informowania o wyborach do PE i jego prezentacja podczas eksperckiego okrągłego stołu
  3. Przygotowanie dodatkowego  raportu, skierowanego do szerszej grupy odbiorców, o osiągnięciach i działaniach PE w obecnej kadencji
  4. Prezentacja publikacji na seminarium i promocja wyników badań

Czytaj powstałe w ramach projektu publikacje:


Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Koordynator projektu:
Aleksander Fuksiewicz
Analityk/Koordynator projektów Program Europejski
e-mail: aleksander.fuksiewicz@isp.org.pl

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter