Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce (2012-2014)


Projekt "Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów  wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce" jest projektem systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez Instytut Spraw Publicznych w partnerstwie z 4 podmiotami.
 

CEL PROJEKTU >>>>


PARTNERZY projektu >>>>>


ZADANIA INSTYTUTU SPRAW PUBLICZNYCH >>>>>


Termin realizacji projektu: grudzień 2011 - sierpień 2014 r.
Grantodawca: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach priorytetu V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora
(www.efs.gov.pl)


Badanie >>> W pierwszym etapie projektu Instytut Spraw Publicznych przeprowadził ogólnopolskie, kompleksowe badanie poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Dostarczają one nowej wiedzy na temat podmiotów świadczących poradnictwo, osób z niego korzystających lub mogących korzystać oraz instytucji wspierajacych taką działalność. Wyniki badania zostały zebrane i przestawione w raportach oraz w formie infografik (zakładka Badanie),

Mapa poradnictwa >>> Instytut Spraw Publicznych bierze też udział w opracowywaniu i aktualizowaniu internetowego serwisu, który gromadzi informacje, w tym dane teleadresowe o publicznych i niepublicznych podmiotach świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Zachęcamy do obejrzenia filmiku instruktażowego umieszczonego poniżej oraz samodzielnego skorzystania z możliwości, jakie daje mapa poradnictwa : mapaporadnictwa.orgAnalizy, opinie, wydawnictwa >>> zamówione i opracowane przez ekspertów ISP, poświęcone poradnictwu w Polsce

  • Jolanta Arcimowicz, Potencjał społeczny poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Analizy i Opinie nr 132, 6.2013 >>>
  • Beata Łaciak, Medialny obraz poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce oraz możliwości popularyzacji tej formy pomocy. Analizy i Opinie nr 133, 9.2013 >>>
  • Tomasz Schimanek, Finansowanie porad prawnych i obywatelskich przez organizacje społeczne w Polsce - potrzeba rozwiązań systemowych. Analizy i Opinie nr 137, 12.2013 >>>
  • Tomasz Schimanek, Jak wzmocnić rolę samorządów gminny i powiatowych w rozwoju bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Analizy i Opinie nr 139, 03.2014 >>>
  • Sylwia Kotecka, Obywatelski wymiar e-sądownictwa w Polsce. O wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w relacji interesanta z sądem. Analizy i Opinie nr 142, 06.2014 >>>
  • Kropla w morzu. Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce - rola organizacji pozarządowych. Kwartalnik Trzeci Sektor numer specjalny 2014 >>>

Bieżące informacje:


AKTUALNOŚCI i WYDARZENIA
 
>>>

BADANIE
 
>>>

ZAPYTANIA OFERTOWE
 
>>>
 
Personel zarządzający projektem ze strony ISP:

Koordynator projektu:
Agata Winiarska
agata.winiarska@isp.org.pl
tel. (22) 556 42 76
 
Koordynator merytoryczny:
Marcin Waszak
marcin.waszak@isp.org.pl
tel. (22) 556 42 76

Zapraszamy do zapoznania się z dotychczasowym dorobkiem Instytutu Spraw Publicznych w obszarze poradnictwa prawnego i obywatelskiego:

Obywatel i Prawo VII edycja (2012-2013) >>>

Obywatel i Prawo VI edycja (2011-2012) >>>

Obywatel i Prawo V edycja (2009-2010) >>>

Obywatel i Prawo IV edycja (2008-2009) >>>

Obywatel i Prawo III edycja (2006-2008) >>>

Obywatel i Prawo II edycja (2005-2006) >>>
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter