Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Ocena zdolności rozwoju Trzeciego Sektora


Opis projektu:
Zasadniczym celem projektu jest analiza kondycji trzeciego sektora w Polsce, zgodnie z metodologią Sustainability Index - corocznego badania międzynarodowego koordynowanego przez United StatesAgency for International Development (USAID).
W ramach projektu organizowany jest m.in. panel dyskusyjny z udziałem ekspertów. Uczestnicy panelu oceniają kondycję trzeciego sektora w Polsce, uwzględniając szereg zmiennych (środowisko prawne, zdolności organizacyjne, opłacalność finansową, rzecznictwo, świadczenie usług, infrastrukturę, wizerunek publiczny).


Termin realizacji:
Projekt jest realizowany cyklicznie począwszy od 2004 roku.

Publikacje:
Co roku przygotowywany jest raport, stanowiący podsumowanie prac zespołu ekspertów. Raporty z badań zamieszczane są stronach USAID, zapraszamy do lektury:


http://www.usaid.gov/locations/europe_eurasia/dem_gov/ngoindex/2009/poland.pdf
http://www.usaid.gov/locations/europe_eurasia/dem_gov/ngoindex/2007/poland.pdf
http://www.usaid.gov/locations/europe_eurasia/dem_gov/ngoindex/2006/poland.pdf
http://www.usaid.gov/locations/europe_eurasia/dem_gov/ngoindex/2005/poland.pdf
http://www.usaid.gov/locations/europe_eurasia/dem_gov/ngoindex/2004/poland.pdf

2009
Kierownik projektu: dr Agnieszka Rymsza
Koordynator projektu: Tomasz Szóstek/Paulina Sobiesiak
Okres realizacji: listopad 2009 – kwiecień 2010
Źródło finansowania: Management Systems International

2007:
Kierownik projektu: dr Agnieszka Rymsza
Koordynator projektu: Kamila Hernik
Okres realizacji:wrzesień 2007 – luty 2008
Źródło finansowania: Management Systems International

2006:
Kierownik projektu: Agnieszka Rymsza
Koordynator projektu: Kamila Hernik
Okres realizacji:wrzesień 2006 – marzec 2007
Źródło finansowania: Management Systems International

2005:
Kierownik projektu: dr Magdalena Dudkiewicz
Koordynator projektu: Kamila Hernik
Okres realizacji: listopad 2004 – marzec 2005
Źródło finansowania: Management Systems International

2004:
Kierownik Projektu: Magdalena Dudkiewicz
Koordynator projektu: Kamila Hernik
Okres realizacji: listopad 2004 – marzec 2005
Źródło finansowania: Management Systems International

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter