Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Obywatel i Prawo VI edycja (2011-2012)


„Obywatel i Prawo VI” jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Instytut Spraw Publicznych. Głównym celem Programu „Obywatel i Prawo”  od jego powstania w 2002 r. jest poszerzanie i ułatwianie obywatelom dostępu do pomocy prawnej oraz pomoc w aktywizowaniu obywateli do korzystania ze swych praw w sferze publicznej.

Cele szczegółowe Programu to: zapewnienie wybranym organizacjom pozarządowym świadczącym poradnictwo prawne i obywatelskie finansowego i merytorycznego wsparcia ich działań; rozwinięcie i rozpowszechnianie rozwiązań systemowo zwiększających dostęp obywateli do informacji i pomocy prawnej; rozwinięcie i rozpowszechnianie metod zwiększających aktywność wyborczą obywateli.

W ramach VI edycji Programu (2011–2012) realizowane są trzy równoległe działania:

•    Konkurs grantowy będący finansowym i merytorycznym wsparciem dla poradniczych organizacji pozarządowych;

•    prace Rady Ekspertów służące opracowywaniu rekomendacji i wdrażaniu systemowych rozwiązań na rzecz dostępu obywateli do pomocy prawnej;

•    prace Forum "Aktywny Obywatel" formułujące rekomendacje na rzecz poprawy frekwencji wyborczej obywateli
 

Reforma nieodpłatnej pomocy prawnej

Konferencja "Prawo dla obywatela" 05.06.2012

Kontakt:

Koordynacja programu, konkurs grantowy:
Agata Winiarska
telefoniczny: poniedziałki i czwartki, godz. 14-17,
tel. (22) 556 42 72 (60), fax. (22) 556 42 62,
e-mail: prawo@isp.org.pl (każdy dzień roboczy)

Rada Ekspertów, Forum "Aktywny Obywatel":
Małgorzata Druciarek
tel. (22) 556 42 92
e-mail: malgorzata.druciarek@isp.org.pl

"Obywatel i Prawo" jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Instytut Spraw Publicznych.
Patronem medialnym szóstej edycji Programu Obywatel i Prawo jest dziennik Rzeczpospolita

Zobacz też:

Obywatel i Prawo VII
Obywatel i Prawo V

Obywatel i Prawo IV
Obywateli i Prawo III
Obywatel i Prawo II

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter