Status:

Projekt

Podziel się

Godziwe zaangażowanie pracowników w działania wewnątrz firmy mające na celu wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu wprowadzi europejski sektor metalowy na nową ścieżkę zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. 

Aby partnerzy społeczni mogli być aktywni i skuteczni w zakresie wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu w sposób społecznie odpowiedzialny, muszą zdobyć wiedzę na temat różnorodnych aspektów środowiskowych oraz założeń sprawiedliwej transformacji w odniesieniu do sektora metalowego, a także podstaw ekozarządzania jak również skutecznych metod lobbingu. Zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności jest warunkiem wstępnym do zwiększenia zaangażowania pracowników w działania wewnątrz firm na rzecz wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu.

Cele projektu Let’s get green! Social partners’ joint action to enhance worker involvement in company-level implementation of the European Green Deal  (Zazieleńmy się! Wspólne działanie partnerów społecznych na rzecz zwiększenie zaangażowania pracowników we wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie przedsiębiorstwa) to:
 
  • wyposażenie przedstawicieli pracodawców i pracowników w niezbędną wiedzę umożliwiającą partycypacyjne wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie przedsiębiorstwa (opracowanie narzędzia e-learningowego)
  • opracowanie strategicznego podejścia do zwiększonego zaangażowania pracowników we wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu w przedsiębiorstwach reprezentujących przemysł stalowy i metalowy 

Działania projektu to:
  • opracowanie narzędzia e-learningowego, poprzedzone ewaluacją potrzeb szkoleniowych poprzez badanie ankietowe i zogniskowany wywiad grupowy
  • opracowanie wytycznych do  działania na poziomie przedsiębiorstwa – w tym warsztaty z przedstawicielami pracowników i pracodawców sektora metalowego
  • wdrożenie i upowszechnienie wytycznych poprzez:
o     seminarium wdrożeniowe z udziałem przedstawicieli pracowników i pracodawców, jak również decydentów na poziomie UE 
o    powołanie Europejskiej Sieci Doradców ds. Zielonego Ładu dla sektora metalowego, 
o    opublikowanie FAQ na temat skutecznego zaangażowania pracowników w działania wewnątrz firm w celu wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu.


Projekt jest realizowany w Polsce, Hiszpanii, Portugalii Chorwacji i Serbii przez partnerstwo następujących organizacji:
•    Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce (FZZMiH) (lider)
•    Fundacja Instytut Spraw Publicznych (Polska)
•    Sindikat Metalaca Hrvatse-industrijski Sindikat (Chorwacja)
•    Fiequimetal – Federacao Intersindical das Industrias Metalurgicas, Qimicas, Electricas, Farmaceutica, Celulose, Papel, Grafica, Imprensa, Ene (Portugalia)
•    Unia Poslodavaca Vojvodine (Serbia)
•    Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy (Polska)

Czas trwania projektu: marzec 2021 – luty 2023

Instytut Spraw Publicznych odpowiada za opracowanie narzędzia e-learningowego oraz współopracowanie wytycznych do działania na poziomie przedsiębiorstwa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter