Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Biblioteki publiczne jako centra edukacji obywatelskiej w Europie - rekomendacje, dobre praktyki i nowe perspektywy dla polskich bibliotek


Biblioteki publiczne jako centra edukacji obywatelskiej w Europie - rekomendacje, dobre praktyki i nowe perspektywy dla polskich bibliotek

Głównym celem projektu było zainicjowanie debaty publicznej na temat nieformalnej edukacji obywatelskiej oraz wymiana doświadczeń i pomysłów nawzajem pomiędzy ekspertami jak również pomiędzy ekspertami i bibliotekarzami. Służył on rónież wypracowaniu nowych metod oraz konkretnych projektów w dziedzinie edukacji obywatelskiej, a także rekomendacji dla decydentów, bibliotek i innych instytucji publicznych.

Jako „nieformalną edukację obywatelską” rozumiemy cały szereg aktywności w różnych dziedzinach życia publicznego – kulturze, muzyce, polityce, ekologii; a także działania muzeów, galerii, szkół, bibliotek etc. Uważamy, że działalność na każdym z tych pól może być czynnikiem działającym na rzecz wzmacniania wspólnoty lokalnej, społecznej odpowiedzialności za nią, a w dłuższej perspektywie może przyczyniać się do budowania postawy aktywnego obywatelstwa. Eksperci, uczestniczący w projekcie, będą przedstawicielami różnych typów instytucji, prowadzących różnoraką działalność.

Biblioteki są ponadto często głównymi lokalnym instytucjami, prowadzącymi działalność kulturalną oraz skupiają różne grupy społeczne, które mogłyby zaangażować się w projekty w dziedzinie edukacji obywatelskiej. Dlatego postanowiliśmy pomóc im wykorzystać ich potencjał oraz zasoby do działalności w tej sferze.

Działania i publikacje:
Międzynarodowe seminarium eksperckie (17-18.05.2010, Warszawa) było okazją do wymiany doświadczeń i najlepszych projektów z całej Europy. Jego uczestnicy spotkali się, żeby wypracować projekty gotowe do wdrożenia przez biblioteki lub też służące jako inspiracja do wymyślania nowych. Program >>> Zobacz zdjęcia  >>>

Wnioski z seminarium, w tym rekomendacje dla decydentów zostały zaprezentowane w tekście autorstwa Filipa Pazderskiego i Grzegorza Makowskiego pt. Biblioteki publiczne jako przestrzeń nieformalnej edukacji obywatelskiej  opublikowanym w serii wydawniczej "Analizy i Opinie" (nr 116 styczeń 2011).  Pobierz.

Konsultacje z bibliotekarzami przy „okrągłym stole” (14.09.2010, Warszawa)
Dobre praktyki, nowe inicjatywy oraz pomysły zostały zewaluowane przez główną grupę docelową projektu: bibliotekarzy. Skonfrontowali oni pomysły, projekty oraz rekomendacje ekspertów z własnymi doświadczeniami, możliwościami oraz wizją biblioteki. Ich opinie pokazały, które z pomysłów można wdrożyć, a które należy w odpowiedni sposób zmienić i zaadaptować do potrzeb bibliotek. Zobacz zdjęcia  >>>>

Projekt zakończył się wydaniem podręcznika dla bibliotekarzy, pt. INSPIRATOR OBYWATELSKI – przewodnik po metodach nieformalnej edukacji obywatelskiej w bibliotekach publicznych i nie tylko… Zawiera on rekomendacje ekspertów oraz prezentowane projekty europejskie w dziedzinie edukacji obywatelskiej, przerobione wedle wskazówek bibliotekarzy. Jest to nowatorska baza dobrych praktyk, gotowych do wdrożenia przez lokalne biblioteki w Polsce. Pobierz >>>>
 

Projekt był realizowany we współpracy z:

Seminarium zostało zorganizowane w ramach programu NECE:

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter