Status:

Projekt

Podziel się

Barometr Polska - Niemcy (2010)


Opis projektu badawczego:

Projekt stanowi kontynuację badań wzajemnego postrzegania się Polaków i Niemców, które Instytut Spraw Publicznych realizuje regularnie od 2000 roku (więcej - Wizerunek narodowy). W ramach projektu prowadzone są badania opinii publicznej w Polsce, które pozwalają ustalić:
  • opinie Polaków na temat zjednoczenia Niemiec oraz ich skutków dla Europy i Polskiw dwadzieścia lat po tym wydarzeniu
  • aktualną ocenę stosunków polsko-niemieckich przez Polaków
  • opinie polskiego społeczeństwa dotyczące niemieckiej polityki europejskie
Dzięki regularnemu powtarzaniu tego typu badań przez ISP możliwe jest poznawanie ciągłości i zmian w opiniach Polaków oraz wskazanie pewnych tendencji w tych ocenach.
Wyniki badań prezentowane są na konferencjach praswych oraz w publikacjach w języku polskim i niemieckim.

Termin realizacji: od lipca 2010.

Projekt realizowany jest we współpracy z:
Fundacją Konrada Adenauera

Projekt współfinansowany przez:
Unię Europejską w ramach Programu "Europa dla Obywateli"

Koordynator Barometru Polska - Niemcy:
dr Agnieszka Łada
tel: (48-22) 556 42 88
fax: (48-22) 556 42 62
e-mail: agnieszka.lada (at) isp.org.pl

W ramach projektu zorganizowano konferencję prasową "Czy Polacy i Niemcy mogą mówić jednym głosem? Polacy o możliwościach współpracy polsko - niemieckiej w Unii Europejskiej" na której zaprezentowano najnowsze wyniki badań "Barometru Polska - Niemcy"  >>>> 

W ramach projektu zorganizowano "śniadanie prasowe"20 lat później - Polacy o stosunkach polsko-niemieckich i niemieckiej polityce europejskiej w 20 lat po zjednoczeniu Niemiec

W ramach projektu ukazały się publikacje:
Agnieszka Łada. Dwadzieścia lat minęło. Polacy o zjednoczeniu Niemiec i stosunkach polsko-niemieckich w dwudziestą rocznicę zjednoczenia. (pdf.)

Agnieszka Łada 20 Jahre später. Das Meinungsbild in Polen über die Vereinigung Deutschlands und die deutsch-polnischen Beziehungen 20 Jahre nach der Wiedervereinigung (pdf.).


Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter