Status:

Projekt

Podziel się
ARTUS-CEE „Artykulacja strategii związkowych wobec  równania w górę standardów socjalnych w rozszerzonej Unii Europejskiej – głos krajów Europy Środkowo-Wschodniej”

Od ponad dziesięciu lat, które upłynęły od rozszerzenia Unii Europejskiej o państwa Europy Środkowo-Wschodniej wciąż utrzymują się znaczące różnice pomiędzy starymi i nowymi członkami Unii, jeśli chodzi o jakość stosunków przemysłowych. W krajach naszego regionu spada pokrycie układami zbiorowymi, a istniejące systemy rokowań zbiorowych ulegają korozji graniczącej z zanikiem. Ten stan dodatkowo pogarsza oportunistyczne zachowanie międzynarodowych korporacji, którym słabe otoczenie instytucjonalne dialogu społecznego jest na rękę. Skutkiem tego słabną perspektywy równania w górę standardów socjalnych i systemów zabezpieczenia społecznego na obszarze UE i pojawiają się wątpliwości co do możliwości pomyślnego wdrożenia Europejskiego Modelu Społecznego w państwach unijnych Europy Środkowo-Wschodniej. 

Projekt stanowi próbę uzyskania odpowiedzi  na pytanie o związkowe wizje europeizacji stosunków przemysłowych, w szczególności dotyczące budowania w tej sferze standardów wspólnych dla wszystkich krajów członkowskich. 

Ideą projektu jest skonfrontowanie poglądów  związków zawodowych z Bułgarii, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii z perspektywą zachodnioeuropejskiego  ruchu pracowniczego wyrażoną głosami ekspertów od stosunków pracy z Danii, Francji, Hiszpanii, Irlandii i Włoch.  Zamierzamy dotrzeć do opinii związkowców z naszego regionu Europy i opisać ich sposób postrzegania aktualnej sytuacji oraz przyszłych perspektyw procesu integracji europejskiej w sferze stosunków przemysłowych. Materiał zostanie następnie poddany krytycznej analizie przez ekspertów wywodzących się ze starych państw członkowskich Unii. 

Czas realizacji: marzec 2019 —  luty 2021

Partnerstwo projektu:
Instytut Spraw Publicznych (PL) – lider
Lithuanian Social Research Centre (LT)
Institute of Public Policy (RO)
University of Ljubljana (SLO)
Centre for Economic Development (BG)
Central European Labour Studies Institute (SK)

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter