Zapis wideo debaty: Pod presją - o stanie społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej i Rosji
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

Zapis wideo debaty: Pod presją - o stanie społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej i Rosji
Pewne rozwiązania ograniczające swobodę działalności organizacji obywatelskich od jakiegoś czasu obserwowane w Rosji, zaczęły stopniowo zyskiwać popularność w innych częściach Europy. 


Sprzyjało temu upowszechnienie się określonego klimatu politycznego, gospodarczego i społecznego. Wynikające z nich wyzwania utrudniają organizacjom obywatelskim codzienne działanie i dalszy rozwój. Prowadzą do tego zmiany prawne i ograniczanie swobód politycznych („kurczenie się przestrzeni do działalności obywatelskiej”), nasilenie tendencji populistycznych w życiu publicznym, czy zmniejszanie się skali członkostwa i zmiana sposobu, w jaki obywatele i obywatelki angażują się w działalność organizacji.

Równie istotnymi problemami są wysychanie różnorodnych źródeł finansowania, negatywne skutki wzrostu znaczenia nowych technologii oraz szereg innych problemów natury organizacyjnej. 

Wiele z tych trendów ma charakter uniwersalny. Ich różnorodne przejawy można dostrzec w rozmaitych częściach Europy. Ale czy poradzono sobie z nimi w krajach, które przynajmniej z częścią zaczęły się zmagać jako pierwsze? Dlatego warto zainteresować się dzisiejszym funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego w Rosji. Czy z jego sytuacji mogą wyciągnąć jakąś lekcję organizacje obywatelskie w innych częściach Europy? A czy pewne funkcjonujące wewnątrz UE rozwiązania mogą okazać się przydatne dla organizacji działających za jej wschodnimi granicami?

Do debaty na ten temat zaprosiliśmy ekspertki i ekspertów z Czech, Niemiec, Polski, Rosji i Węgier, będących autorami rozdziałów raportu o Stanie Społeczeństwa Obywatelskiego (zob. https://eu-russia-csf.org/project/state-of-civil-society/), dotyczących poszczególnych krajów.

Wspólnie przyglądali się m.in. temu, w jaki sposób organizacje społeczeństwa obywatelskiego reagują na zachodzące zmiany,  jakie strategie przyjmują i jakie praktyczne rozwiązania wypracowały w różnych częściach Europy. Jakiego rozwoju wydarzeń można się spodziewać w przyszłości i czy można zrobić coś, by przeciwdziałać obraniu przez nie negatywnego kierunku?

W dyskusji wzięli udział:

•    Elena Belokurova (German-Russian Exchange, Sankt Petersburg),
•    Pavel Havlicek (AMO, Praga), 
•    Ulla Pape (Freie Universität Berlin), 
•    Filip Pazderski (Instytut Spraw Publicznych, Warszawa). 

Moderacja: Andrey Demidov (Central European University, Budapeszt).Debata odbyła się w ramach wizyty studyjnej grupy ekspertów ds. badania społeczeństwa obywatelskiego, działającej przy Forum Społeczeństwa Obywatelskiego EU-Rosja i towarzyszy opublikowaniu kolejnej edycji raportu o Stanie Społeczeństwa Obywatelskiego Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter