Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

W stronę lepszych i bardziej sprawiedliwych stosunków pracy


Dominik Owczarek, kierownik programu Społeczeństwa i Demokracji w Instytucie Spraw Publicznych wziął niedawno udział w spotkaniu partnerów z Polski, Wielkiej Brytanii, Włoch, Holandii, Hiszpanii i Niemiec realizujących wspólny projekt badawczy "Negocjacje dla Produktywności" (Bargaining for productivity). Spotkanie odbyło się w Londynie na Uniwersytecie w Greenwich.

Uwaga międzynarodowego zespołu badaczy skupiona jest na stosunkach pracy, a w szczegolności na relacjach pomiędzy kadrą zarządzającą a pracownikami. Badacze chcą się przyjrzeć, jak odpowiednio prowadzona polityka zarządzania personelem może zwiększyć produktywność firm i przedsiębiorstw.

Zespół zbada też znaczenie konstruktywnego dialogu między pracodawcami a organizacjami pracowniczymi, analizując, jak współpraca i proces negocjacji między obydwoma stronami przekłada się na korzyści w takich obszarach jak wysokość płac, zaangażowanie pracowników i rozwój kompetencji.

Punktem wyjścia do pracy badawczej jest przekonanie, że stosunki pracy są kluczowe dla uwolnienia potencjału siły roboczej na europejskim rynku pracy. Sprawna komunikacja i partnerskie relacje między pracodawcami a związkami zawodowymi są też ważnym krokiem w kierunku budowania wzrostu gospodarczego.
 

Zapisz się do newslettera
Newsletter