Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Stambuł i Delhi w Warszawie. Plany i strategie migrantów z Azji i Bliskiego Wschodu


28 marca odbyło się seminarium Instytutu Spraw Publicznych „Stambuł i Delhi w Warszawie. Plany i strategie migrantów z Azji i Bliskiego Wschodu”. Spotkanie dotyczyło wzorów integracji trzech społeczności migranckich: hinduskiej, tureckiej i ormiańskiej, które stały się przedmiotem kolejnych badań ISP poświęconych mniejszościom azjatyckim w Polsce. 

 
Seminarium rozpoczęło się od wystąpień badaczek ISP Anny Piłat i dr Kingi Wysieńskiej. Pierwsza prezentacja dotyczyła wyników badań źródeł zastanych dotyczących historii oraz charakteru migracji z Indii, Armenii i Turcji. Podczas gdy Ormianie, to społeczność, której obecność w Polsce widoczna jest od wielu lat, charakter tzw. „nowej” i „starej” migracji zasadniczo się różni. W przypadku Ormian, którzy przybyli do kraju w latach 90. brak jest min. koncentracji w konkretnych rejonach lub środowiskach. Wyróżnia ich to spośród dwóch pozostałych narodowości, osiedlających się w dużych miastach. Kolejnej prezentacji dokonała dr Kinga Wysieńska, koncentrując się na wynikach badań jakościowych opartych na trzydziestu wywiadach z liderami społeczności ormiańskich, tureckich i hinduskich w Polsce. O komentarz wyników badań zostali poproszeni przedstawiciele organizacji reprezentujących społeczności migranckie, JJ Singh, Prezes Indyjsko-Polskiej Izby Gospodarczej oraz Efe Türkel, przedstawiciel Towarzystwa Polsko-Tureckiego. Pierwszy z zaproszonych gości wskazał m.in. na specyficzny charakter migracji Hindusów do Polski, która dotyczy głównie ludzi biznesu i przedsiębiorców. Z kolei E. Türkel zwrócił m.in. uwagę na wzrost zainteresowania Turków Polską w kontekście podejmowania studiów oraz wymian uniwersyteckich. Dobre stosunki polsko-tureckie oraz rozwój współpracy między oboma krajami przekłada się także na wzrost liczby małżeństw mieszanych w Polsce. Pan Türkel potwierdził też wnioski z badań, w których stwierdzono, że Turcy, którzy przyjeżdżają do Polski są z zasady lepiej wykształceni i mniej konserwatywni od imigrantów tureckich w krajach Europy Zachodniej.
 
Ostatni z komentatorów, Radosław Stryjewski z Departamentu Polityki Migracyjnej MSW odwołując się do własnych badań wśród migrantów wyznania muzułmańskiego w Europie Zachodniej zaznaczył, że organizacje migranckie często nie oddają dynamiki i charakteru imigrantów danego kraju.
 
Dopełnieniem rozważań podjętych w pierwszym panelu była prezentacja dr Kingi Wysieńskiej na temat wyników badania ilościowego przeprowadzonego wśród Turków, Ormian i Indusów. Celem niniejszego badania było m.in. zweryfikowanie przyczyn ich przyjazdu do Polski, aktualnych zajęć oraz tego czy przyjazd i swoją obecność w Polsce przedstawiciele tych grup postrzegają w kategoriach awansu a może degradacji społecznej.
 
Skoncentrowanie tematu spotkania wokół kwestii związanych z podejmowaniem pracy przez migrantów z Azji i Bliskiego Wschodu zostało pogłębione poprzez prezentację specyfiki społeczności migrantów pracujących w Wólce Kosowskiej i innych dużych azjatyckich centrach handlowych w Polsce, której dokonała Monika Szulecka, współpracowniczka OBM UW i SIP. Anna Piłat uzupełniła tę prezentację o wnioski z wywiadów i obserwacji przeprowadzonej w podwarszawskiej gminie Raszyn, licznie zamieszkiwanej przez Wietnamczyków, Koreańczyków, Turków i Hindusów. Na koniec spotkania Ksenia Naranovich z Fundacji Rozwoju „Oprócz Granic” zaprezentowała uwarunkowania w dostępie migrantów do rynku pracy w Polsce. 

Prezentacje z seminarium:
 Seminarium odbywa się w ramach projektu „Tygiel kulturowy czy getta narodowościowe? – wzory integracji i wzajemne relacje imigrantów z Azji i Bliskiego Wschodu w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw trzecich oraz budżetu państwa.
 
Projekt „Migration to the Centre” jest finansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu “Europe for Citizens” oraz Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
 

Zapisz się do newslettera
Newsletter