Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Spotkanie zagranicznych partnerów projektu NIEM


Celem spotkania, które odbyło się w dniach 14-15 lutego 2018 r. w Warszawie  było przedyskutowanie bieżących spraw związanych z realizacją projektu oraz uzgodnienie planów na przyszłość. Gościliśmy przedstawicieli z trzynastu partnerskich organizacji, reprezentantów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Uniwersytetu Warszawskiego oraz UNHCR, w tym przedstawicielkę biura regionalnego w Budapeszcie Oliverę Vukotic. Organizatorem był Instytut Spraw Publicznych.

 

Od 2016 r. Instytut Spraw Publicznych realizuje projekt badawczo-rzeczniczy „National Integration Mechanism. Measuring and Improving Integration of Beneficiaries of International Protection” (NIEM), finansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej. Badania w ramach projektu prowadzone są w ścisłej współpracy z Migration Policy Group z Brukseli (MPG), a w skład koalicji partnerów międzynarodowych, uczestniczących w projekcie, wchodzą organizacje społeczeństwa obywatelskiego, think-tanki oraz uniwersytety z Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Francji, Węgier, Włoch, Łotwy, Litwy, Holandii, Rumunii, Słowenii, Szwecji oraz Grecji. 
 
NIEM to sześcioletni projekt o międzynarodowym charakterze, którego celem jest wzmocnienie kompetencji kluczowych podmiotów odpowiedzialnych za integrację osób objętych ochroną międzynarodową z piętnastu ww. państw członkowskich UE. W ramach badawczej części projektu opracowane zostanie narzędzie służące kompleksowej ocenie integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej, pozwalające na identyfikację dobrych praktyk i luk w standardach integracji, a także na ocenę skutków zmian legislacyjnych i politycznych.
 
Ważną częścią projektu są działania rzecznicze. To w ich ramach w piętnastu państwach UE, w tym także w Polsce, zawiązywane są tzw. koalicje krajowe, skupiające najważniejszych aktorów odpowiedzialnych za integrację beneficjentów ochrony międzynarodowej. W 2018 r. planowana jest organizacja co najmniej trzech spotkań tego typu, podczas których omawiane będą wybrane zagadnienia związane z integracją beneficjentów ochrony międzynarodowej w Polsce.
 
Dziękujemy Ambasadzie Królestwa Niderlandów oraz Ambasadzie Szwecji za wsparcie organizacji naszego spotkania oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA za udzielone wsparcie merytoryczne.


Zapisz się do newslettera
Newsletter