Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Seminarium z udziałem Krzysztofa Stanowskiego - Podsekretarza Stanu ds. współpracy rozwojowej i gospodarczej w MSZ


4 maja w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych odbyło się seminarium z udziałem ministra Krzysztofa Stanowskiego, Podsekretarza Stanu ds. współpracy rozwojowej i gospodarczej.
 

Spotkanie dotyczyło planów utworzenia Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Wzięli w nim udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także wiodących organizacji pozarządowych i niezależni eksperci.

W trakcie spotkania minister Krzysztof Stanowski zaprezentował plany utworzenia oraz założenia działania fundacji, której zadaniem ma być regranting środków w obszarze działań demokratyzacyjnych.


Gabriela Dlouha–Svarovska, była urzędniczka czeskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, omówiła natomiast sposób funkcjonowania Departamentu Praw Człowieka i Transformacji w czeskim MSZ, jednostki o podobnym zakresie działań jak planowana fundacja. Dyskusja dotyczyła głównie zakresu działań fundacji i sposobu jej finansowania.
Zapisz się do newslettera
Newsletter