Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Seminarium w Tbilisi – podsumowanie projektu wspierającego gruzińską administrację w zakresie koordynacji polityki migracyjnej


Seminarium eksperckim w Tbilisi zorganizowanym 21 grudnia 2011 r. we współpracy z Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development (CIPDD) kończymy jeden z naszych projektów mający na celu wzmocnienie kompetencji instytucji gruzińskich w zakresie kontroli migracji i koordynacji polityki migracyjnej.

Projekt „Wsparcie techniczne dla administracji Gruzji w zakresie kontroli migracji i koordynacji polityki migracyjnej w kontekście polskich doświadczeń” finansowany przez MSZ jest formą realizacji jednego z elementów inicjatywy Partnerstwa Wschodniego, jakim jest wypracowanie mechanizmów kontroli migracyjnej oraz koordynacji działań różnych resortów w tym zakresie. Projekt skierowany jest do praktyków i urzędników administracji gruzińskiej i dąży do zacieśnienia współpracy między gruzińskimi i polskimi instytucjami, jak również intensyfikacji kontaktów pomiędzy organami władzy i organizacjami pozarządowymi.
 
Projekt rozpoczęliśmy wiosną 2011 r. od naboru uczestników projektu. Na podstawie dotychczasowej współpracy z administracją państwową i w oparciu o wskazówki ekspertów ISP, partner gruziński CIPDD wytypował jednostki wewnątrz instytucji państwowych oraz ośrodków badawczych, uwzględniając ich znaczenie w tworzeniu i wdrażaniu krajowej polityki migracyjnej oraz zarządzaniu granicami. Lista uczestników została następnie zaakceptowana przez zespół projektowy w ISP.

Partnerzy wraz z uczestnikami projektu spotkali się następnie w Tbilisi, by omówić wyzwania stojące przed gruzińskimi instytucjami w kontekście polityki migracyjnej. Spotkaniu przewodniczyli eksperci ISP, Justyna Frelak i Piotr Kaźmierkiewicz, którzy przedstawili kluczowe doświadczenia polskie na tym polu. Na podstawie wniosków ze spotkania stworzono listę zagadnień, które zostały szerzej omówione w trakcie trwania wizyty studyjnej przedstawicieli gruzińskiej administracji w Warszawie we wrześniu tego roku.

W trakcie trwania wizyty uczestnicy projektu spotkali się z polskimi urzędnikami, działaczami organizacji pozarządowych i ekspertami z zakresu polityki migracyjnej, by omówić w szczególności kwestię poprawy zdolności instytucji państwowych do wypracowania strategii działania, wzmocnienia mechanizmów współpracy między instytucjami, oraz gromadzenia i wymiany danych dotyczących migracji przez organy państwowe i inne podmioty.

Eksperci ISP i CIPDD zbierali komentarze instytucji gruzińskich, które wraz z własnymi wnioskami z wcześniejszych etapów realizacji projektu wykorzystali do wypracowania rekomendacji dla dalszego rozwoju gruzińskiej polityki migracyjnej oraz  dla reform podejmowanych przez poszczególne instytucje państwowe w Gruzji. Wnioski przedstawiono podczas otwartego seminarium w Tbilisi, w którym poza przedstawicielami ISP i CIPDD udział wzięli urzędnicy gruziński zajmujący się koordynacją polityki migracyjnej, w tym uczestnicy wizyty studyjnej w Warszawie, a także pracownicy ambasad krajów trzecich w Gruzji oraz  gruzińskich i międzynardowych organizacji pozarządowych z siedzibą w Tbilisi.
 


Podczas seminarium eksperci projektu, Tiko Tkeshelashvili (CPIDD) oraz Piotr Każmierkiewicz (ISP) wygłosili prezentację określającą główne wyzwania stojące przed gruzińskimi instytucjami państwowymi w kontekście kontroli migracji oraz możliwości wykorzystania polskich doświadczeń i know-how w tym zakresie. Uczestnicy seminarium mieli także szanse ustosunkowania się do obu wystąpień. Dyskusję moderował dyrektor CPIDD, Ghia Nodia.

Wnioski i rekomendacje wypracowane w trakcie realizacji projektu, także wskazane podczas grudniowego seminarium w Tbilisi, zostaną włączone do publikacji finalizującej projekt, która wkrótce ukaże się na stronie ISP.
 

Zapisz się do newslettera
Newsletter