Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Czy ekonomia społeczna może być innowacyjna w budowaniu kapitału ludzkiego?


Czy w 2020 roku możemy być w Polsce społeczeństwem ludzi aktywnych, kreatywnych, potrafiących korzystać z najnowszych rozwiązań technologicznych i więcej ze sobą współpracujących, a jednocześnie zapewniającego równe szanse osobom określanym obecnie jako wykluczone? Twierdzącej odpowiedzi na tak zadane pytanie wydają się udzielać autorzy projektu Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego (SRKL) z Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Jeszcze do 24 grudnia można zgłaszać do niej komentarze w ramach trwających konsultacji społecznych tego dokumentu.

Warto zwrócić na ten dokument uwagę, bowiem zaproponowano w nim całą gamę rozwiązań, które mają pozwolić na osiągnięcie wytyczonych w przedstawiony powyżej sposób celów. Aspiracje jego autorów sięgają jeszcze dalej. Wyrażają dążenie do wprowadzenia Polski na tory rozwoju zbieżnego z kierunkami przyjętymi w całej Unii Europejskiej w strategii Europa 2020. Postuluje ona budowę na kontynencie społeczeństwa opartego na wiedzy i innowacyjności, zapewniającego spójność społeczną. By wpisać się w te założenia autorzy polskiej strategii proponują rozwiązania dostosowane do potrzeb osób znajdujących się w kolejnych fazach cyklu życia/kariery zawodowej. W oparciu o potencjał przedstawicieli poszczególnych grup społecznych oraz udzielenie im wsparcia mającego niwelować ewentualne mniejsze szanse rozwoju, mają pozwolić na osiągnięcie wzrostu gospodarczego i spójności społecznej.

Szczególnie ze względu na ten ostatni cel, warto zadbać o odpowiednie uznanie w tym dokumencie dla roli budowanego w Polsce systemu ekonomii społecznej, do czego okazji dostarczają trwające konsultacje SRKL. By ułatwić czytelnikowi poruszanie się po tym nie najkrótszym jednak dokumencie, omawiamy tutaj jego fragmenty, w których rola dla ekonomii społecznej została już uwzględniania. Wskazujemy też dalsze, gdzie jej wpisanie, naszym zdaniem, byłoby spójne z zamiarami autorów dokumentu oraz pozwoliło skuteczniej osiągnąć deklarowane w nim cele...

Więcej w artykule Filipa Pazderskiego >>>

Zapisz się do newslettera
Newsletter