Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Rozwiązywanie konfliktów i mediacje wielokulturowe - nabór na szkolenie


Instytut Spraw Publicznych zaprasza pracowników organizacji pozarządowych z całej Polski na bezpłatne szkolenie „Rozwiązywanie konfliktów i mediacje wielokulturowe", które odbędzie się w dniach 24 - 25 marca w Warszawie.


Szkolenie kierujemy przede wszystkim do pracowników organizacji pozarządowych pracujących z imigrantami i uchodźcami. Celem spotkania jest przekazanie uczestnikom podstawowych informacji na temat metod rozwiązywania konfliktów, a w szczególności zastosowania mediacji międzykulturowej w pracy z klientami z innych kultur.

Tematyka szkolenia zawiera się w trzech modułach:
  • Metody rozwiązywania konfliktów. Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów w oparciu o interesy i potrzeby stron.
     
  • Charakterystyka specyficznych rodzajów konfliktów w odniesieniu do imigrantów i uchodźców.
     
  • Specyfika mediacji wielokulturowych. Ograniczenia i korzyści wynikające z zastosowania mediacji wielokulturowych.

W trakcie szkoleń wykorzystywane będą różne metody pracy: prezentacje trenerskie, symulacje mediacji, analiza przypadków, dyskusje, mini wykłady oraz praca grupowa.

Osobom spoza Warszawy zapewniamy zwrot kosztów podróży oraz noclegu.

Dalsze informacje na temat przebiegu szkolenia znaleźć można w harmonogramie.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 21 marca 2011 r. na adres e-mail: karolina.grot@isp.org.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Karoliną Grot.
Tel: (22) 556 42 78, 0 508 205 205) lub e-mail: karolina.grot@isp.org.pl.


Zapisz się do newslettera
Newsletter