Szkoła nowych możliwości. Konkurs dobrych praktyk wykorzystania technologii w nauczaniu. Rozstrzygnięcie II edycji
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Szkoła nowych możliwości. Konkurs dobrych praktyk wykorzystania technologii w nauczaniu. Rozstrzygnięcie II edycji


Celem naszego konkursu było wyłonienie najciekawszych rozwiązań w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w edukacji, przygotowanych przez szkoły biorące udział w projekcie „Lekcja:Enter”


Ocenie podlegały zgłoszenia w dwóch kategoriach. Oto zwycięskie projekty:
 

Kategoria I. Praktyki instytucjonalne, organizacyjne dotyczące wdrażania TIK w szkole, które zostały wypracowane i są aktualnie stosowane przez szkołę.


I miejsce

Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak (woj. podlaskie)

Za kompleksowość strategii wdrażania TIK w szkole, otwartość na pomysły uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rodziców i nauczycieli; tworzenie organizacji otwartej na podnoszenie swoich kompetencji oraz postrzeganie roli dyrektora jako lidera zmiany – projekt ,,Szkoła nowych możliwości”.II miejsce
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku (woj. lubelskie)

Za uczniowski projekt wychodzący naprzeciw koleżankom i kolegom z nadwrażliwością słuchową i spektrum autyzmu, zgodny z trendem „Zero waste” sposób wykorzystania przestarzałego sprzętu komputerowego oraz innowacyjny i multiplikowalny projekt organizacji systemu dzwonków w szkole – projekt ,,Szkoła cyfrowych dzwonków”

 

Kategoria II. Praktyki metodyczne dotyczące stosowania aktywnych metod nauczania wspieranych TIK, wypracowanych i stosowanych podczas lekcji


I miejsce
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu

Za interdyscyplinarny, multimedialny, prozdrowotny, międzyszkolny, międzypokoleniowy, skalowalny, modelowy projekt uczniowski „Gesundes Leben – nauczanie cyfrowe metodą projektu”


II - miejsce
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłecku (woj. wielkopolskie)

Za szczegółowo zaplanowany, interdyscyplinarny, adresowany do uczniów ze spektrum autyzmu i realizowany podczas lekcji, zajęć pozalekcyjnych i rewalidacyjnych projekt bilansujący nabywanie „twardych” umiejętności programowania jak i „miękkich” kompetencji społecznych – projekt „Z małej szkoły w wielki świat”

Wyróżnienia równorzędne lub stopniowane


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim (woj. wielkopolskie)

Za interdyscyplinarny projekt (gra terenowa, pokój zadań) bazujący na wzajemnym uczeniu się, aktywizujący i kształtujący poczucie kontroli nad własnym rozwojem osobistym, uczący historii, oparty na poszukiwaniu wiedzy i rozwijaniu ciekawości świata – projekt ,,Wędrówka śladami naszych przodków”


Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Jaworznie

Za grę terenową promującą region – projekt aktywizujący, rozwijający pasję do nauki, ciekawość świata, odpowiedzialność za uczenie się i dający poczucie, że zdobywana wiedza szkolna przekłada się na działania w praktyce, a jej efekty są doceniane publicznie i codziennie wykorzystywane przez turystów i wycieczki szkolne – projekt „Quest – Spacer po dnie triasowego morza”


Rozwiązania zebrane w trzech edycjach konkursu posłużą również do stworzenia repozytorium dobrych praktyk.

Nagrodami w konkursie są pomoce dydaktyczne dla szkół wspierające dydaktykę cyfrową ufundowane przez Fundatorów Konkursu Dobrych Praktyk tj: Fundację ORANGE, Fundację EdTech Poland, Ei System sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, MERIDIAN Marcin Gąsiorowski z siedzibą w Katowicach, iSpot Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Photon Entertainment Sp. z o.o.


Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter