Warsztaty - Strategia wzmocnienia roli partnerów społecznych we współzarządzaniu systemem kształcenia zawodowego.
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Polityka Społeczna

Warsztaty - Strategia wzmocnienia roli partnerów społecznych we współzarządzaniu systemem kształcenia zawodowego.


6 grudnia 2021 r. odbyły się warsztaty online mające na celu wypracowanie strategii wzmocnienia roli partnerów społecznych we współzarządzaniu systemem kształcenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia dualnego. Przeprowadzono je w ramach projektu „INVOLVE  - Angażowanie partnerów społecznych w kształtowanie dualnego systemu kształcenia zawodowego: badanie wkładu partnerów społecznych w projektowanie, reformę i wdrażanie systemu”.

W warsztatach wzięło udział 15 uczestników reprezentujących trzy główne grupy interesariuszy systemu edukacji zawodowej. W pierwszej kolejności byli to przedstawiciele ogólnopolskich lub branżowych organizacji pracodawców (m.in. Związek Rzemiosła Polskiego, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Związek Pracodawców Hutnictwa) oraz związków zawodowych (np. Związek Zawodowy „Budowlani”, Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność”, Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”. Zaproszenie przyjęli również przedstawiciele instytucji publicznych wspierających edukację zawodową i dialog społeczny (m.in. Ministerstwo Edukacji i Nauki, Instytut Technologii Eksploatacji, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”).

Zgodnie z założeniami metodologicznymi, uczestnicy przed spotkaniem otrzymali krótką analizę czynników i trendów wpływających na system edukacji zawodowej w Polsce wraz z uzasadnieniem potrzeby większego zaangażowania partnerów społecznych w poprawę jakości jego funkcjonowania . Przesłano im także zarys scenariuszy wzmocnienia dialogu społecznego, które następnie zostały omówione podczas warsztatów. Uczestnicy zgodzili się, że przede wszystkim należy promować wśród partnerów społecznych możliwości ich zaangażowania, które zostały wprowadzone na fali reform edukacji zawodowej w ostatnich latach, z których istnienia przedstawiciele wiele organizacji dialogu społecznego nadal nie zdają sobie sprawy. Dotyczy to m.in. mechanizmów takich jak uczestnictwo w tworzeniu nowych zawodów kształcenia branżowego czy wpływanie na treść podstaw programowych, a także wspieranie doradztwa zawodowego skierowanego do uczniów szkół podstawowych, tak aby pomóc im w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki kształcenia, oraz działania informacyjno-promocyjne na rzecz poprawy wizerunku szkół zawodowych.

raport z wydarzenia dostępny tutaj
 
Zapisz się do newslettera
Newsletter