Przygotowujemy szkolenia z zakresu cyfrowej i zielonej transformacji (twin transition)
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Polityka Społeczna

Przygotowujemy szkolenia z zakresu cyfrowej i zielonej transformacji (twin transition)


W poniedziałek 18 grudnia odbyło się seminarium pt. "Past experience for the future" rozpoczynające nowy projekt Instytutu Spraw Publicznych pt. “EWC MENTOR: EWC Mentors’ Effective Networking and Training Cooperation Reinforcement”.

Jego celem było przedstawienie kluczowych wniosków z dotychczasowych badań ISP na temat funkcjonowania europejskich rad zakładowych (ERZ) - ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a także zawiązanie partnerstwa projektowego. Główną treścią projektu będą szkolenia dla członków ERZ w kontekście wyzwań związanych z tzw. twin transition w sektorze metalowym i nowelizacją dyrektywy o ERZ, a także utworzenie chatbota odpowiadającego na pytania  związane z europejskimi radami zakładowymi. Po stronie ISP w spotkaniu uczestniczyli Maciej Pańków i Dominik Owczarek. Liderem projektu projektu jest Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce, a projekt jest współfinansowany ze środków DG Zatrudnienie Komisji Europejskiej. 


Zapisz się do newslettera
Newsletter