Przemysł 4.0 Zaangażowanie pracowników w transformację cyfrową
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Polityka Społeczna

Przemysł 4.0 Zaangażowanie pracowników w transformację cyfrową


Fundamentalne znaczenie dla przyszłości firm działających w sektorze paliw kopalnych mają zielona i cyfrowa transformacja. Rewolucja przemysłowa 4.0, czyli  wykorzystanie zaawansowanych narzędzi cyfrowych, stwarza nowe szanse i możliwości , ale także nowe wyzwania i zagrożenia. Informacji i wskazówek jak im sprostać dostarczają podręczniki i materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektu Przemysł 4.0.


Projekt „Przemysł 4.0: Strategiczne zaangażowanie pracowników w cyfrową transformację firm wydobywających i dostarczających ropę, gaz i węgiel”  jest realizowany przez organizacje z Polski, Słowacji, Bułgarii, Rumunii, Serbii, Pn. Macedonii, Niemiec, Hiszpanii i Portugalii. 

W pierwszej fazie przeanalizowaliśmy praktyki cyfryzacji  (studia przypadku) w wybranych przedsiębiorstwach sektora.  Pokazują one, że największe korzyści przynosi cyfryzacja planowana i wdrażana przy zaangażowaniu pracowników, jednak wciąż w wielu wypadkach dialog społeczny w cyfryzacji jest bardzo ograniczony.

Wyniki badań pomogły partnerom społecznym określić strategiczne działania, które warto podjąć  na poziomie zakładowym i branżowym.  Następnie w trakcie  dwóch warsztatów szkoleniowych, które odbyły się w grudniu 2023 i lutym br. przedstawiciele organizacji związkowych  zdobyli szczegółową wiedzę przydatną pracownikom w dobie rewolucji cyfrowej. Szkolenie obejmowało takie tematy jak: dobra praca, cyfryzacja, edukacja i kwalifikacje, dialog społeczny.  

Zachęcamy do zapoznania się z produktami projektu:  Film Przemysł 4.0 //  Materiał szkoleniowy dla partnerów społecznych // Podręcznik cz. I // Podręcznik cz. II // Stanowisko uczestników projektu dotyczące cyfryzacji w przemyśle paliwowym

Wierzymy, że mogą być one użyteczną inspiracją nie tylko dla pracowników branży paliwowej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Zapisz się do newslettera
Newsletter