Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Polityka narkotykowa w Polsce - potrzeba reformy. Analiza Eweliny Kuźmicz w nimieckojęzycznym magazynie Polen Analysen
Analiza "Die Drogenpolitik in Polen - Zeit für eine Korrektur" dotyka ekonomicznych, instytucjonalnych i społecznych konsekwencji funkcjonowania surowego prawa narkotykowego w Polsce. Od 10 lat mamy do czynienia z kryminalizacją posiadania narkotyków w  - polskie prawo przewiduje karę pozbawienia wolności za posiadanie substancji psychoaktywnych, niezależnie od ich ilości i przeznaczenia. Analiza pokazuje m.in., że kryminalizacja posiadania narkotyków nie spełnia nadziei, jakie  pokładano w niej przed dekadą: nie pomaga skutecznie walczyć z handlem narkotykami, nie przyczynia się do ograniczania problemu uzależnień, a jednocześnie jest kosztowna (koszt "karania za posiadanie" to co najmniej 80 ml złotych rocznie).

Tekst  Eweliny kuźmicz "Die Drogenpolitik in Polen - Zeit für eine Korrektur" ukazał się w grudniowym numerze Polen Analysen. Do pobrania: tutaj

Analiza została przygotowana w oparciu o wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu Ocena funkcjonowania Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii.

Raport Instytutu Spraw Publicznych, "Karania za Posiadanie: Artykuł 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - koszty czas, opinie": tutaj
Zapisz się do newslettera
Newsletter