Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Konferencja: "Sejm i Senat w Unii Europejskiej: udział w procesie decyzyjnym i polskiej Prezydencji", 13 grudnia 2010


Rok po wejściu w życie traktatu lizbońskiego i pół roku przed polską Prezydencją w Radzie Unii Europejskiej Instytut Spraw Publicznych zorganizował konferencję, na której dyskutowaliśmy o roli Sejmu i Senatu w polskiej polityce europejskiej. Szczególną uwagę poświęciliśmy parlamentarnemu wymiarowi Prezydencji. Omówiliśmy dotychczasowe przygotowania w tym zakresie i kwestię współpracy między rządem a parlamentem, jak również temat adaptacji  parlamentów krajowych do lizbońskiej reformy instytucjonalnej.

Szczegóły >>>
Zapisz się do newslettera
Newsletter