Polacy i Niemcy popierają przyjęcie ukraińskich uchodźców, zbrojenie ukraińskiej armii i sankcje wobec Rosji
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Europa

Polacy i Niemcy popierają przyjęcie ukraińskich uchodźców, zbrojenie ukraińskiej armii i sankcje wobec Rosji


Po rozpoczęciu przez Rosję działań wojennych przeciwko Ukrainie, Polacy i Niemcy solidaryzują się z Ukraińcami  i popierają działania swoich rządów nakierowane na pomoc dla Ukrainy i powstrzymanie rosyjskiego agresora. 


Jak pokazuje badanie z początku marca, zrealizowane w ramach cyklicznego projektu Barometr Polska – Niemcy, w porównaniu z sondażem przeprowadzonym tuż przed rosyjskim atakiem, w obu krajach bardzo wyraźnie wzrosło poparcie dla walczących Ukraińców i poczucie zagrożenia ze strony Rosji. W Polsce podobne postawy przeważały jeszcze przed samym rozpoczęciem działań wojennych, natomiast w Niemczech istotna zmiana nastąpiła po wybuchu wojny.

W Polsce i w Niemczech wzrosło poczucie zagrożenia militarnego, a także politycznego i gospodarczego, ze strony Rosji. Obecnie poczucie zagrożenia militarnego jest zbliżone w Polsce (79%) i w Niemczech (74%). W porównaniu z lutym 2022 roku poczucie zagrożenia szybciej wzrosło w Niemczech niż w Polsce, w której jeszcze przed rosyjską inwazją na Ukrainę było ono na wysokim poziomie – 69%.
Większość Polaków (58%) i Niemców (55%) jest zgodna, że zwiększenie wydatków na niemiecką armię wzmocni bezpieczeństwo Polski. Odsetek badanych deklarujących takie przekonanie wzrósł w porównaniu z wynikami badania z 2021 i 2018 roku.

Prawie 90% Polaków (87%) i dwie trzecie Niemców (67%) uważa, że Rosja to kraj, na którym nie można polegać, należy się zatem uniezależnić od rosyjskich dostaw surowców energetycznych.

Polacy i Niemcy zdecydowanie popierają działania rządów, podjęte w reakcji na rosyjską napaść na Ukrainę. Największym poparciem w obu krajach cieszy się nałożenie sankcji gospodarczych na Rosję oraz przyjmowanie uchodźców. 
W Polsce, od lutego 2022 roku najszybciej wzrosło poparcie dla wysyłania broni do Ukrainy, a w Niemczech – dla przyjmowania ukraińskich uchodźców.


 

W wyniku ataku na Ukrainę, nastąpiła bardzo wyraźna zmiana niemieckiej opinii publicznej w podejściu do Rosji. Dostrzegamy ją w każdej z objętych badaniami kwestii, od poczucia zagrożenia ze strony Rosji, poprzez wsparcie dla postulatów uniezależniania się od rosyjskich surowców czy rezygnacji z Nord Stream 2. Nawet w tak kontrowersyjnej kwestii jak wysyłanie broni na Ukrainę, niemiecka opinia publiczna jest obecnie na tak,

komentuje wyniki współautorka raportu, dr Agnieszka Łada-Konefał z Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt.
 

Reakcje na rosyjską napaść na Ukrainę są w Polsce niezależne od sympatii politycznych ankietowanych. Jest to sytuacja zupełnie wyjątkowa, ponieważ polskie społeczeństwo jest na ogół głęboko spolaryzowane w niemal wszystkich istotnych kwestiach politycznych i społecznych,

Polskie i niemieckie reakcje na rosyjską agresję cechuje wyjątkowa, nienotowana wcześniej zbieżność nastawienia opinii publicznej obu krajów, przy czym zmiany umożliwiające zaistnienie takiej zbieżności nastąpiły bardziej po niemieckiej niż po polskiej stronie


stwierdza dr Jacek Kucharczyk, współautor badania, socjolog z Instytutu Spraw Publicznych.


Badania zostały przeprowadzone w ramach cyklu Barometr Polska-Niemcy na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych, Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich, Fundacji Konrada Adenauera i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej metodą CAWI (za pomocą panelu internetowego) na reprezentatywnej grupie tysiąca mieszkańców w wieku 18-75 lat przez KANTAR PUBLIC w dniach od 14 do 22 lutego 2022 roku, a następnie powtórzone w dniach 4 do 8 marca, a więc w czasie, kiedy trwały intensywne działania wojenne. 

Czytaj więcej: J.Kucharczyk, A.Łada-Konefał, Jednym głosem. Polacy i Niemcy o rosyjskiej agresji na Ukrainę, Barometr Polska-Niemcy 2022 (wydanie specjalne) 

Komentarzy udzielają:
Dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Publicznych: jacek.kucharczyk@isp.org.pl
Dr Agnieszka Łada-Konefał, Wicedyrektor, Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt: lada@dpi-da.de

 
 
Zapisz się do newslettera
Newsletter