Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Polacy i Francuzi debatują w Warszawie o przyszłości Unii


ISP zorganizował polsko-francuskie warsztaty o przyszłości Unii Europejskiej. Podczas wspólnej burzy mózgów eksperci z dwóch krajów wspólnie pracowali nad propozycjami zmian w funkcjonowaniu UE w odpowiedzi na kryzysy gospodarczy, związany z napływem uchodźców i bezpieczeństwem.


Spotkanie było niezwykle owocne. Pojawiło się wiele ciekawych wniosków i postulatów, które zostaną przedstawione w raporcie, nad którym pracuje obecnie pracujemy.


Warsztaty są częścią paneuropejskiej inicjatywy New Pact for Europe, koordynowanej przez European Policy Centre w Brukseli. Jej celem jest wypracowanie „pakietu propozycji” dla polepszenia działania Unii Europejskiej. Spotkanie było kolejną odsłoną projektu po listopadowym spotkaniu polsko-włoskim w Rzymie.
Zapisz się do newslettera
Newsletter