Podpisaliśmy umowę na projekt Lekcja:Enter
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Konstytucjonalizm i Kultura Prawna

Podpisaliśmy umowę na projekt Lekcja:Enter


Jak przystało na największy projekt edukacji cyfrowej w Polsce, umowę podpisaliśmy cyfrowo. Pierwsze informacje o warunkach naboru wniosków  pojawią się w czerwcu.  


Projekt będzie trwał 4 lata i w tym czasie przeszkolimy ponad 75 000 nauczycieli ze wszystkich typów szkół, w tym 1/3 ze wsi i z małych miejscowości. Naszym celem jest, by w edukacji dzieci umieli oni lepiej korzystać z nowych technologii i e-zasobów. Stworzymy cykl szkoleń, platformę edukacyjną i zmobilizujemy do współpracy i wymiany doświadczeń poprzez sieciowanie różnych instytucji i nauczycieli. Każdy z nich odbędzie 40 godzin szkoleń. Ponadto, zaprosimy dyrektorów do przygotowania planu wdrożenia cyfrowych metod nauczania w ich szkołach. 
Projekt zrealizują wspólnie Fundacja Orange (lider projektu), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych. 
Grant przyznało Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Zapisz się do newslettera
Newsletter