Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Płońsk zadba o seniorów


W Płońsku eksperci Instytutu Spraw Publicznych wspierają Urząd Miejski i lokalną społeczność w pracach służących poprawie usług dla seniorów na obszarze miasta. 

We współpracy z miastem przeprowadziliśmy liczne spotkania i warsztaty z samymi seniorami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, miejskich i powiatowych instytucji, które pozwoliły zidentyfikować potrzeby starszych mieszkańców i zebrać ich opinie na temat adresowanych do nich działań.  


Uczestnicy wypracowali pomysły na poprawę istniejących usług i uruchomienie nowych. Teraz służymy pomocą doradczą i moderatorską powołanej przez burmistrza grupie roboczej, która przekształca te pomysły w propozycje wdrożeniowe do planu działań i budżetu. Jeszcze w tym roku wspólnie z miastem będziemy testować jedną z tych usług – w listopadzie będzie realizowany pilotaż domu dziennego pobytu „Aktywni 60+”. Jest to odpowiedź na jedną z ważniejszych potrzeb seniorów, którą są relacje społeczne, kontakt i więź z innymi osobami.

Wśród wypracowywanych propozycji są również Karta Seniora 60+ i Punkt Informacji dla Seniorów. Wyniki prac i pilotażu zostaną podsumowane na konferencji w grudniu 2016.

W Płońsku mieszka 4,7 tysiąca osób po 60-tce, co oznacza, że do tej grupy wiekowej przynależy 21% mieszkańców miasta.


Zapisz się do newslettera
Newsletter