Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Parlament Europejski o Europejskim Funduszu na rzecz Demokracji


Parlament Europejski przyjął w czwartek na posiedzeniu plenarnym ostateczną wersję raportu na temat utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EFD). Doprowadzenie do utworzenia funduszu było jednym z najważniejszych celów polskiej prezydencji w Radzie UE w drugiej połowie 2011 r. Analitycy ISP od początku śledzili te prace.


„To właśnie Warszawa powinna zabiegać o szybką realizację tego projektu”– czytaj publikację ISP
„Europejski Fundusz na rzecz Demokracji” ma potencjał, aby wnieść realną ‘wartość dodaną’ do unijnej polityki wsparcia demokracji. Nową jakość mogłyby jednak zapewnić tylko rozwiązania instytucjonalno-organizacyjne innowacyjne wobec dotychczasowych inicjatyw” – czytamy w analizie ISP.

Parlament Europejski poparł EFD już latem ubiegłego roku. Państwa członkowskie zatwierdziły inicjatywę w grudniu, tuż przed zakończeniem polskiej prezydencji, a obecnie pracują nad utworzeniem funduszu. Raport Parlamentu zawiera szereg rekomendacji dla tych prac.

Parlament wzywa państwa członkowskie do zapewnienia, że „dzięki EFD urzeczywistni się bardziej strategiczne i polityczne podejście UE do wspierania demokracji przez zapewnienie odpowiedniej do kontekstu, elastycznej, terminowej i oddolnej pomocy, z możliwością szybkiego przeprogramowania, gdy jest to potrzebne do ułatwienia transformacji demokratycznej w krajach partnerskich”.

Zdaniem Parlamentu, siedziba funduszu powinna znaleźć się w Brukseli. Fundusz powinien powstać jako „lekka, elastyczna i wydajna administracyjnie struktura (…), o prostych mechanizmach przyznawania dotacji” i pozbawiona biur regionalnych. Parlament domaga się możliwości sprawowania „rozległej kontroli politycznej nad działalnością i planowaniem EED” oraz miejsc dla posłów w jego zarządzie i komitecie wykonawczym.


 
Prace ISP dotyczące wspierania demokracji przez UE w 2011 r. wspierało Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach Forum Polsko-Czeskiego. W projekcie powstały następujące publikacje:
Zapisz się do newslettera
Newsletter