Ostatnie spotkanie European Observatory of Digital Labour Platforms
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Polityka Społeczna

Ostatnie spotkanie European Observatory of Digital Labour Platforms


Prace nad prawną ochroną pracowników platformowych postępują zarówno na poziomie poszczególnych państw członkowskich jak i na poziomie Unii Europejskiej. Europejskie związki zawodowe dążą do rozszerzenia definicji pracownika na pracowników platformowych i podejmują liczne inicjatywy wspierające ich w walce o godne warunki pracy. 


W dniu 14 września 2021 odbyło się zdalne spotkanie członków European Observatory of Digital Labour Platforms działającym przy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Podczas spotkania przedstawiono wyniki ponad dwuletnich prac zespołu. Opracowana została strona internetowa zawierająca przegląd inicjatyw związków zawodowych i innych podmiotów na rzecz ochrony praw pracowników platformowych. Strona ta umożliwia także sieciowanie się tych inicjatyw i wymianę doświadczeń. Ponadto w ramach działania Obserwatorium opracowany został zestaw praktycznych narzędzi wspierających pracowników platform w organizowaniu się i prowadzeniu dialogu z pracodawcami w sposób zbiorowy. W ramach projektu odbywały się także spotkania ekspertów z pracownikami platformowymi w kilku krajach europejskich, które miały na celu zebranie potrzeb w zakresie poprawy warunków pracy i działania zbiorowego. 

Podczas posiedzenia Obserwatorium przedstawiciele Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych przedstawili działania mające na celu ustanowienie prawodawstwa chroniącego pracowników platformowych:

- Stanowisko EKZZ w pierwszej fazie konsultacji społecznych ogłoszonych przez Komisję Europejską
- Stanowisko EKZZ w drugiej fazie konsultacji społecznych ogłoszonych przez Komisję Europejską
- Raport w sprawie sprawiedliwych warunków pracy, praw i zabezpieczenia społecznego pracowników platformowych przedstawiony w Parlamencie Europejskim
- wydarzenie ‘World Day of Decent Work’ planowane na 7 października, którego celem jest zwrócenie uwagi w debacie publicznej na sytuację pracowników platformowych 

W spotkaniu brał udział Dominik Owczarek, Dyrektor Programu Polityki Społecznej jako przedstawiciel Instytutu Spraw Publicznych w roli członka stowarzyszonego.  
 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter