Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Organizacje skupione w stowarzyszeniu PASOS, wśród nich Instytut Spraw Publicznych , wzywają ministrów spraw zagranicznych oraz komisarzy UE do szybkiego zniesienia wiz dla obywateli Ukrainy, Gruzji i Mołdawii


W oświadczeniu wystosowanym 27 lutego br. PASOS sugeruje, że Unia powinna wysłać wyraźny sygnał wspierający europejskie aspiracje Ukraińców, Gruzinów i Mołdawian poprzez zniesienie wiz turystycznych z dniem podpisania przez te kraje umów stowarzyszeniowych z UE. PASOS nawołuje też kraje członkowskie do niezwłocznego wprowadzenia ułatwień w wydawaniu wiz Schengen - zniesienia opłat, skrócenia czasu oczekiwania oraz ograniczenia wymogów biurokratycznych. Zachęca również do udostępnienia w jak największym stopniu wiz krajowych. Członkowie i Rada Dyrektorów PASOS wskazują, że swoboda poruszania się po terytorium Unii pozwoli obywatelom trzech krajów Partnerstwa Wschodniego bezpośrednio skorzystać z dobrodziejstw integracji europejskiej.
Pełna treść rezolucji
Zapisz się do newslettera
Newsletter