Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Okrągły stół w Brukseli na na temat wspierania demokracji z udziałem dr Jacka Kucharczyka


Jacek Kucharczyk, prezes ISP, wziął udział w obradach okrągłego stołu w Brukseli na temat wspierania demokracji przez Unię Europejską. Debatę z udziałem Krzysztofa Stanowskiego, wiceministra spraw zagranicznych ds. polityki rozwojowej, zorganizowano 16 maja w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa Polski przy UE.

 
Obrady okrągłego stołu „Agenda for the Polish Council Presidency: EU Democracy Support: Instruments and Effectiveness” były poświęcone roli polskiej Prezydencji we wzmacnianiu działań UE na rzecz promowania demokracji na świecie. Jedną z polskich propozycji jest powołanie European Endowment for Democracy - instytucji, której głównym zadaniem byłaby pomoc finansowa dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego angażujących się w promocję demokracji. Dyskutowano na temat instytucjonalnego kształtu instytucji oraz możliwych sposobów powołania jej do życia

W debacie uczestniczyli m.in.: Jacek Saryusz-Wolski i Edward Mc-Millan Scott, posłowie do Parlamentu Europejskiego, John O’Rourke, Koordynator ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych. Dyskusję moderował Roel von Meijenfeldt, Przewodniczący Rady Dyrektorów European Partnership for Democracy. 
 
Podczas spotkania, w którego zorganizowaniu uczestniczył ISP, zaprezentowano discussion paper  "Strengthening EU Democracy Support as a Task for the Polish Presidency - lesson learnt and challenges ahead” przygotowany przez dr. Jacka Kucharczyka i Gabrielę Svarovską.
 
Zapisz się do newslettera
Newsletter