Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Przedstawiciele Instytutu Spraw Publicznych na międzynarodowej konferencji dotyczącej wyborów


W dniach 11-12 maja 2011 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się międzynarodowa konferencja  „Wybory 2010. Prawo, media, społeczeństwo.” Jej interdyscyplinarny charakter pozwolił na analizę ubiegłorocznych wyborów z wielu różnych perspektyw.

Podczas konferencji prawnicy, politolodzy, socjolodzy, medioznawcy dyskutowali o różnych aspektach procesu wyborczego. Przedstawiane były analizy prawne dotyczące procedury głosowania, szeroko dyskutowany był wpływ kampanii wyborczej na decyzje wyborców, a także sposób jej prowadzenia, rozważano możliwe mechanizmy zwiększenia partycypacji wyborczej.
W konferencji wzięli udział badacze z Programu Prawa i Instytucji Demokratycznych Instytutu Spraw Publicznych.  Kierownik Programu, dr Jarosław Zbieranek wystąpił z referatem pt.  „Głosy nieważne w wyborach samorządowych 2010 roku. Analiza zjawiska w ujęciu porównawczym”, mgr Aleksandra Niżyńska  z referatem pt. „Wybory samorządowe z perspektywy kobiet. Sytuacja kandydatek i samorządowczyń zasiadających w organach władzy lokalnej” oraz mgr Marcin Waszak  z prezentacją pt.  „Propozycja obniżenia wieku czynnego prawa wyborczego do lat 16”.
Zaprezentowane na konferencji referaty i prezentacje ISP znajdą się w publikacji poświęconej tematyce wyborów 2010 roku, która ukaże się w drugiej połowie roku 2011.
Zapisz się do newslettera
Newsletter